Studiegids

nl en

Tekstontwerp en persuasieonderzoek

Vak
2009-2010

Beschrijving

Wat hebben Philips, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Aidsfonds gemeen? Alle drie willen ze invloed uitoefenen op ons gedrag. Philips om ons hún dvd-recorder te laten kopen (Sense and simplicity), het ministerie om ons te laten autorijden zonder alcohol te hebben gedronken (Daar kun je mee thuis komen) en het Aidsfonds om ons te bewegen geld te doneren voor aidsbestrijding (Stop Aids now!). En alle drie de organisaties gebruiken (o.a.) teksten als overtuigingsmiddel.
In de werkgroep Tekstontwerp en persuasieonderzoek staat centraal de effectiviteit van teksten die bedoeld zijn om het gedrag van een doelgroep te beïnvloeden. Wat maakt een folder, verkoop- of bedelbrief, advertentie, rapport of website succesvol? Hoe beïnvloeden inhoud, structuur, stijl en illustraties van een tekst het gedrag van mensen? Deze vragen worden beantwoord aan de hand van (empirisch) onderzoek uit verschillende disciplines, zoals sociale psychologie, marketing, taalbeheersing en communicatiewetenschap. Dit vak is een inleiding in het ontwerpen van overtuigende teksten. Het laat zien hoe de resultaten van wetenschappelijk onderzoek tekstschrijvers in de beroepspraktijk enorm tot steun kunnen zijn.

Onderwijsvorm

Werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Toegangseisen

-

Leerdoelen

Na afronding van het college hebben studenten kennis van en inzicht in:
a. de theorie van het ontwerpen van persuasieve teksten;
b. het empirische onderzoek naar overtuigingsprocessen;
en daarmee samenhangende vaardigheden op gebied van:
c. het analyseren van persuasieve teksten (bureauanalyse);
d. het opzetten en uitvoeren van lezersonderzoek (plus-en-minmethode);
e. het uitbrengen van een gedegen advies (schriftelijk en mondeling).

Studielast

-

Literatuur

  • H. Hoeken [e.a.]: Het ontwerp van overtuigende teksten. Wat onderzoek leert over de opzet van effectieve reclame en voorlichting. Bussum: Coutinho, 2e herz. dr. 2009. [Aanschaffen.] te versch.

  • R. Petterson: Attention. In: Document Design, 2000-2001, vol 2, pp. 113-130.

  • B. Pol, C. Swankhuisen en P. van Vendeloo: Nieuwe aanpak in overheidscommunicatie. Mythen, misverstanden en mogelijkheden. Bussum: Coutinho, 2007. [Aanschaffen.]

  • B. Vroom: De tekst getest. Handleiding voor het pretesten van schriftelijk materiaal. Assen: Van Gorcum, 1994.
    En overige artikelen die op het college bekend worden gemaakt.

Toetsing

Adviesnota, referaat en opdrachten tijdens de werkgroep tellen mee voor het eindcijfer. De nota weegt hierbij het zwaarst.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Informatie

Dr. J.C. (Jaap) de Jong ; tel. 071 527 2137.

Aanmelden

Via U-Twist

Blackboard

Er wordt uitgebreid gebruikgemaakt van Blackboard. Onder meer voor mededelingen, het rooster, de meest actuele opdrachten en reacties van de docent op ingeleverd werk. Daarnaast staan enkele artikelen die bestudeerd moeten worden voor de bijeenkomsten op Blackboard.

Opmerkingen

Eerst wordt de theoretische, wetenschappelijke basis gelegd door het samen bestuderen van de eerste twee genoemde boeken. De studenten zullen elk een referaat houden over een deel van de literatuur; tussentijds toetsen zij hun inzicht door kleine opdrachten te maken. Vervolgens passen de studenten in duo’s de theorie in de praktijk toe op zelfgekozen persuasieve teksten. Zij maken o.a. een persuasieanalyse en doen een lezersonderzoek. Op basis van deze gegevens schrijven zij een herontwerpadviesrapport, dat ze daarna ook mondeling presenteren.