Studiegids

nl en

Articulatorische Fonetiek

Vak
2009-2010

Beschrijving

Door de colleges en de oefensessies krijgen de studenten vaardigheden in het produceren, herkennen, transcriberen en analyseren van spraakklanken. De studenten worden geconfronteerd met bekende en onbekende klanken en klanksystemen, o.a. uit Afrikaanse talen: medeklinkers, klinkers, toon.

Rooster

Collegerooster

vrijdag 9-13h. Eerst één uur gezamenlijk college. Daarna worden de studenten in groepen ingedeeld. Er zijn 2×2 oefensessies, eerst van 10.15-11.30, dan van 11.30-13h.

Onderwijsvorm

hoorcollege met oefensessies

A la carte- en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Deze cursus heeft een vierledig doel:

  • het leren produceren van spraakklanken

  • het leren herkennen van spraakklanken

  • het leren van de symbolen van het IPA (International Phonetics Association) alfabet voor het transcriberen van spraakklanken

  • het leren analyseren en definiëren van spraakklanken

Literatuur

Opgave tijdens college

Toetsing

Schriftelijk tentamen met kort mondeling gedeelte

Overzicht

Wekelijks wordt 1 uur college gegeven, gevolgd door 1,5 uur oefensessie. Na een algemene inleiding worden de volgende categorieën klanken achtereenvolgens behandeld: plosieven, fricatieven, nasalen, klinkers, lateralen, r-klanken, ejectieven, implosieven, approximanten, dubbele plosieven en klinkklanken. Er is vanaf de eerste les veel aandacht voor toon.