Prospectus

nl en

Articulatorische Fonetiek

Course
2009-2010

Door de colleges en de oefensessies krijgen de studenten vaardigheden in het produceren, herkennen, transcriberen en analyseren van spraakklanken. De studenten worden geconfronteerd met bekende en onbekende klanken en klanksystemen, o.a. uit Afrikaanse talen: medeklinkers, klinkers, toon.

Timetable

Collegerooster

vrijdag 9-13h. Eerst één uur gezamenlijk college. Daarna worden de studenten in groepen ingedeeld. Er zijn 2×2 oefensessies, eerst van 10.15-11.30, dan van 11.30-13h.

Method of Instruction

hoorcollege met oefensessies

A la carte and contract teaching

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden [hier](http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/alacarte_inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden [hier](http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Course objectives

Deze cursus heeft een vierledig doel:

  • het leren produceren van spraakklanken

  • het leren herkennen van spraakklanken

  • het leren van de symbolen van het IPA (International Phonetics Association) alfabet voor het transcriberen van spraakklanken

  • het leren analyseren en definiëren van spraakklanken

Required reading

Opgave tijdens college

Examination

Schriftelijk tentamen met kort mondeling gedeelte

Overview

Wekelijks wordt 1 uur college gegeven, gevolgd door 1,5 uur oefensessie. Na een algemene inleiding worden de volgende categorieën klanken achtereenvolgens behandeld: plosieven, fricatieven, nasalen, klinkers, lateralen, r-klanken, ejectieven, implosieven, approximanten, dubbele plosieven en klinkklanken. Er is vanaf de eerste les veel aandacht voor toon.