Studiegids

nl en

Grammatica Modern Standaard Arabisch 1

Vak
2009-2010

Toegangseis

  1. Intensieve cursus Arabisch schrift.
  1. voor aanvang van het eerste college dienen hoofdstuk 1 tot en met 7 van het lesboek (Faruk Abu-Chacra, Arabic; an essential grammar) zelfstandig bestudeerd te zijn.

Beschrijving

Inleiding in de grammatica van het Standaardarabisch met daarmee samenhangende onderdelen Taaltraining Modern Standaardarabisch.

Leerdoelen

 • De belangrijkste doelstellingen van de cursus zijn het verwerven van parate kennis van de vormleer (morfologie) van het Modern Standaardarabisch (MSA), met nadruk op de vervoeging van het werkwoord;

 • het opbouwen van een basiswoordenschat, d.w.z. het kennen van een betrekkelijk groot aantal woorden en hun (voornaamste) betekenissen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege waarbij aanwezigheid, voorbereiding en het inleveren van opdrachten verplicht zijn.

Toetsing

Wekelijkse schriftelijke opdrachten en onaangekondigde toetsen tijdens de colleges (10%); deeltoets (30%); eindtoets (60%). Deelname aan de deel- en eindtoets is alleen mogelijk als alle aan de toets voorafgaande schriftelijke opdrachten zijn ingeleverd.
De opdrachten bestaan uit wekelijks in te leveren schriftelijke opdrachten uit het lesboek. De opdrachten dienen uiterlijk om 17.00 uur op de dag voor het college bij de desbetreffende docent ingeleverd te zijn. Opdrachten die te laat worden ingeleverd zullen als onvoldoende worden beoordeeld. Er zal tevens tijdens de colleges een aantal onaangekondigde korte toetsen afgenomen worden over de te leren stof.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

 • Faruk Abu-Chacra, Arabic; an essential grammar (Routledge 2007).

 • Willem Stoetzer, Arabische grammatica in schema’s en regels. (Bussum 1997).

 • Nico van den Boogert, Inleiding in het Arabisch Schrift. (Amsterdam, Bulaaq 2002).

 • Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English). Edited by J. Milton Cowan. Fourth Edition, considerably enlarged and amended by the author. (Ithaca, N.Y., 1994).

Aanmelden

Aanmelden via U-twist en aanmelden en op Blackboard.

Doelgroep:

 • 1e-jaars studenten BA met specialisatie Arabisch

 • 1e jaars studenten BA Islamitische Theologie of wereldgodsdiensten

 • Minorstudenten het moderne Midden-Oosten,variant Arabisch

Contact

Bij de coördinerende docent.

Opmerkingen