Studiegids

nl en

Marokkaans Arabisch

Vak
2009-2010

Toelatingseisen

ARTV13 en ARTV14.

Beschrijving

In voorbereiding op een verblijf in Marokko, bouwen studenten een basale kennis op van het Marokkaans Arabisch met behulp van geschreven en gesproken materiaal.

Leerdoelen

Studenten doen een basale kennis op van het gesproken en geschreven Marokkaans Arabisch die het mogelijk maakt eenvoudige gesprekken te voeren en teksten te lezen in Marokko. Tijdens het Rabat semester zal op deze kennis worden voortgebouwd. Studenten doen ook kennis op van het Marokkaanse Berber.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Studenten bereiden teksten voor die in het college gelezen en besproken worden. Voor elk college dient een aantal woorden en uitdrukkingen geleerd te worden dat in het college gebruikt en getoetst wordt.

Toetsing

Deelopdrachten (40%), participatie (10%) en eindtentamen (50%).

Literatuur

Jan Hoogland, Marokkaans Arabisch, een cursus voor zelfstudie en klassikaal gebruik, uitgegeven bij Bulaaq, Amsterdam.

Contact

Dhr Prof.dr. H.J. Stroomer