Studiegids

nl en

Islamitische kunst en materiële cultuur

Vak
2009-2010

Toelatingseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus omvat een serie colleges rond het thema Islamitische Kunst en Materiële Cultuur. Het doel van de reeks is kennis te verwerven van en inzicht te verkrijgen in de Islamitische cultuur in de breedste zin van het woord door middel van de bestudering van uitingen van kunst en materiële cultuur. De cursus heeft geen strikt geografisch-chronologische opbouw die het gehele islamitische cultuurgebied door de eeuwen heen bestrijkt, maar hanteert een thematische opbouw: Islam en Kunst (twee inleidende colleges), Tekst en Kalligrafie, Beeldverbod en Beeldcultuur, Moskee-architectuur en Decoratie, Patronage en Gender, Hajj en Kunst, Tombes en Sectarische kunst, Het Paradijs in de Kunst en Tuinarchitectuur, Water en waterarchitectuur, Paleisarchitectuur, De Stad in de Islamitische Wereld en Islamitische Kunst & Nederland. Doordat de achtergrondliteratuur wel het cultuurgebied door de eeuwen heen bestrijkt, krijgt de cursist zowel overzicht (literatuur) als thematische verdieping (colleges). Interactie, diversiteit, dynamiek en ontwikkeling zijn de keywords van deze cursus die beoogt het vaak monolithische beeld van islam en islamitische kunst & cultuur te doorbreken.

Leerdoelen

De student verwerft goede kennis van de kunst en materiële cultuur van het islamitische cultuurgebied. De student(e) leert achtergrondliteratuur op het gebied van de islamitische kunst en materiële cultuur zelfstandig te bestuderen aan de hand van studievragen (Blackboard). Dit levert een samenvatting op die samen met de college-aantekeningen gebruikt kan worden ter voorbereiding op het schriftelijke tentamen met essayvragen. Daarnaast maakt de student(e) een schriftelijk werkstuk (ca. 3500 woorden) naar aanleiding van een beperkte hoeveelheid secundaire literatuur over een onderwerp naar keuze. Middels dit schriftelijke werkstuk verdiept de student(e) zijn/haar kennis. Daarnaast worden schriftelijke presentatievaardigheden getraind. Mogelijke onderwerpen voor het werkstuk en links naar literatuur staan op Blackboard.

Rooster

rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

  • Schriftelijk werkstuk (40%)

  • Schriftelijk tentamen met essayvragen (60%)

Blackboard/webpagina

Blackboard

Literatuur

Jonathan Bloom & Sheila Blair, Islamic Arts, London 1997 (447p, Phaidon Press, ISBN 071483176X. Paperback. Publishers price US $24.95). Via internet vaak goedkoper te verkrijgen.

Aanmelden

Aanmelden via U-twist. Aanmelden via administratie TURK.

Contact

Dr. H.P.A. Theunissen