Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Mentoraat (methoden en technieken) APT

Vak
2009-2010

Informatie over de opzet en de inhoud van het mentoraat via Blackboard.