Studiegids

nl en

Philology 6: Early Modern English

Vak
2009-2010

Beschrijving

Scheldtirades, rekeningen, getuigenverklaringen, dagboeken, brieven, memoires en testamenten: dit zijn allemaal verschillende soorten tekst die elk hun eigen taalgebruik hebben. In deze cursus gaan we al dit soort teksten lezen (afkomstig uit het boek van Cusack uit 1998) om het Engels van alledag in kaart te brengen zoals dat gebruikt werd in de 16de en de 17de eeuw. Aandachtspunten zullen zijn verschillen met de taal ven gedrukte teksten, taalgebruik van mannen en vrouwen, en van mensen met verschillende sociale achtergronden. Daarbij zullen we kijken naar de spelling, de grammatica, het vocabulaire en de stijl van de teksten. De cursus wordt ondersteund door Blackboard.

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege per week.

A la carte- en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Toegangseisen

Filologie 1, 2 en 3 behaald.

Leerdoelen

Deze cursus bouwt voort op kennis en vaardigheden opgedaan in de eerste twee jaar van het bachelorprogramma op het gebied van de Engelse filologie, in het bijzonder met betrekking tot de geschiedenis van de Engelse taal. Aan het einde van de cursus beschikken studenten over een gedegen inzicht in de typische eigenschappen van verschillende tekstsoorten uit de vroegmodernengelse periode (1500–1700) en in hun relatie tot meer gangbare gedrukte teksten uit die tijd. Ze zullen tevens in staat zijn tekstuele en taalkundige analyses van de bestudeerde genres en teksten uit te voeren, en hun opgedane vaardigheden in te zetten bij het schrijven van hun bachelor werkstuk op het gebied van het vroege (en late) moderne Engels.

Literatuur

  • Terttu Nevalainen (2006). Introduction to Early Modern English. Edinburgh: Edinburgh University Press.

  • Bridget Cusack (1998), Everyday English 1500-1700: A reader. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Toetsing

Werkstuk (80%) en presentatie en algehele bijdrage aan de cursus (samen 20%).

Rooster

Vanaf 1 juni beschikbaar op het internet.

Informatie

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden

Studenten kunnen zich via U-twist aanmelden tot 15 juli. Na 15 juli is aanmelding alleen nog mogelijk via het secretariaat van de Opleiding.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard, o.a. voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, discussiefora, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten en het onderling uitwisselen van materiaal en informatie