Studiegids

nl en

Literature 6C: An Introduction to Anglo-American Film, 1939-1990

Vak
2009-2010

Beschrijving

Wij gaan de film van de twintigste eeuw onderzoeken, transformaties opvolgen binnen de beleving van film, en de relatie tussen film en andere manieren van vertoning bekijken, in theater, in radio, of televisie. Wij zullen de mogelijkheden nagaan die deze andere manieren van vertoning verlenen aan film, en de impact hiervan inschatten op de beleving van film. Wij zullen deze kunstwerken in hun culturele context beschouwen, en beproeven op welke manier de populaire film de ontwikkelingen in de Amerikaanse bespreekt of te kaak stelt.

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege per week

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Deze cursus zal de kritische en analytische kennis van de studenten verdiepen door grondige beschouwing van de tekst. De studenten gaan kritische debatten onderzoeken rond om de Amerikaanse film. De cursus zal studenten vaardigheden verschaffen voor de analyse van visuele teksten: inzicht van elementaire film theorie; het gebruik van frame en montage; de plaats van de ‘filmster’; de aard van het genre; en de ‘auteurtheorie’. Ten opzichte van literaire en cineastische kunstwerken, zal de kennis van narrativiteit van de studenten worden uitgebouwd, en de relatie van een tekst met zijn culturele/sociale context. De studenten worden aangemoedigd om analytische en kritische standpunten bij te dragen in discussies, inclusief korte presentaties, en zullen de bijgebrachte vaardigheden tonen door het schrijven van een afsluitend onderzoekswerkstuk. Dit werkstuk gaat over een geschikt onderwerp van eigen keuze binnen de lijnen van de cursus.

Literatuur

  • Leo Braudy and Marshall Cohen (editors), Film Theory and Criticism (Sixth Edition) (Oxford University Press, 2004).

Toetsing

Twee essays van 2500-3000 woorden (elk 50%); of één lang essay van 5000-6000 woorden (100%). Het lange essay moet een vergelijkend onderwerp hebben waarbij tenminste twee teksten uit de syllabus worden gebruikt.

Het eerste korte essay moet ingeleverd worden op de dinsdag na de laatse werkgroep (week 14); het lange essay en het 2e korte essay moeten worden ingeleverd tijdens de tentamenperiode.

Rooster

Vanaf 1 juni beschikbaar op het internet.

Informatie

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden

Studenten kunnen zich via U-twist aanmelden tot 15 juli. Na 15 juli is aanmelding alleen nog mogelijk via het secretariaat van de Opleiding.

Blackboard

Alle studenten moeten zichzelf inschrijven voor op de Blackboard site die beschikbaar zal zijn vanaf de laatste week van januari.

Opmerkingen

Week 1: Victor Fleming (director), The Wizard of Oz (1939)
Week 2: George Cukor (direcotr), The Philadelphia Story (1940)
Week 3: Billy Wilder (director), Sunset Boulevard (1950)
Week 4: Alfred Hitchcock (director), Rear Window (1954)
Week 5: Orson Welles (director), Touch of Evil (1958)
Week 6: Stanley Kubrick (director), Dr Strangelove (1964)
Week 7: Walt Disney (studio head), Pinocchio (1940) / The Jungle Book (1967)
Week 8: Robert Algman (director), McCabe and Mrs Miller (1971)
Week 9: Francis Ford Coppola (director), The Godfather (1972)
Week 10: Woody Allen (director), Annie Hall (1977)
Week 11: Martin Scorsese (director), Raging Bull (1980)
Week 12: Ridley Scott (director), Blade Runner [director’s cut] (1982)
Week 13: David Lynch (director), Blue Velvet (1986)

It is planned that, as often as possible, films will be screened before the class.