Studiegids

nl en

Reis van de ziel: een filosofische verkenning van spiritualiteit

Vak
2009-2010

Beschrijving

Het in de negentiende eeuw voorspelde proces van toenemende ont-tovering van de wereld is uitgebleven. Hoewel rationaliteit een stempel op onze samenleving drukt, noemt de helft van de Nederlanders zich ‘religieus’. De helft daarvan valt in de categorie ‘ongebonden spirituelen’ en staat los van de geïnstitutionaliseerde religie.
Veel mensen hechten tegenwoordig aan een meer persoonlijke en pluriforme verkenning van de relatie tussen henzelf en het levensmysterie. In de grote diversiteit van denkbeelden en praktijken op dit gebied schemert de opvatting door dat de mens het vermogen bezit om dieper in dit mysterie door te dringen. Daar getuigt ook de filosofische traditie van. Voor Plato was het leven een reis van de ziel ter zuivering. Dat geldt in een zekere zin nog voor Nietzsche.

In het college zal worden verkend hoe Europese filosofen zich op de spirituele dimensie van het leven hebben bezonnen. Aan de hand van Plato, Meister Eckhart, Schopenhauer, Nietzsche, Rosenzweig en Jung komen, naast het zielsbegrip, noties als androgynie, individuatie, transcendentie, gelatenheid, het goede, de gemeenschap, en de Ander aan de orde tegen de achtergrond van het begrip spiritualiteit.

In een interdisciplinair samenwerkingsverband (Wijsbegeerte & Godsdienstwetenschappen) brengen drie docenten verschillende aspecten van dit begrip in kaart.

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege

Toegangseisen

Geen

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Literatuur

De te behandelen teksten worden tijdens het eerste college bekend gemaakt.

Toetsing

Paper en mondeling tentamen

Rooster

Zie Collegeroosters wijsbegeerte

Informatie

Prof.dr. J.L.F. Gerding ( hans.gerding@wxs.nl)
Dr. H.W. Sneller ( h.w.sneller@let.leidenuniv.nl)
Dr. G.T.M. Visser ( g.t.m.visser@phil.leidenuniv.nl)

Aanmelden

Inschrijving via U-twist, zie aanmeldingsprocedure

Blackboard

– ### Opmerkingen

Dit college is interessant voor studenten in de filosofie, godsdienstwetenschappen, psychologie en antropologie.