Studiegids

nl en

Programma

Godsdienst leek in West-Europa een gepasseerd station, maar blijkt in de wereld van vandaag weer volop in de aandacht te staan. In deze collegereeks gaat het over godsdienst, over ideeën, overtuigingen en argumenten. Bestaat God? Hoe zou je daar iets over kunnen zeggen? Wat is het goede? Hoe verhouden geloof, ethiek en politiek zich tot elkaar? Hoe godsdiensten op wetenschappelijke wijze te bestuderen? Wat is geloof in de moderne tijd?

  1. Godsdienstwijsbegeerte (2de semester; niveau 200; 5 ec)
    Inleiding in wijsgerige discussies over het bestaan van God, het kwaad, alternatieve benaderingen van geloof, en de gevaarlijke kanten van religies. Docent: prof.dr. W.B. Drees

  2. Ethiek (2de semester; niveau 300; 5 ec)
    Over ethiek, als wijsgerige discipline, en haar verhouding tot religie. In 2009-2010 wordt een deel van de colleges toegespitst op ‘persoonlijke integriteit’. Docent dr. H.W. Sneller.

  3. Eén godsdienstige traditie in meer detail (1ste of 2de semester; niveau 100-200; 5 ec)

  4. Naar keuze één van de volgende twee vakken

(a) Kennis en interpretatie (1ste semester; niveau 300; 5 ec)

(b) Filosofie en spiritualiteit: De reis van de ziel (2de semester; niveau 300; 5 ec)

  1. Werkgezelschap Kairos & werkstuk (beide semesters; 10 ec; niveau 400)
Vak EC Semester 1 Semester 2
Ethiek (Wijsbegeerte) 5
Godsdienstwijsbegeerte 5
Working group Kairos 5

Kies één religieuze traditie in het 1ste of 2de semester:

Boeddhisme/Introduction to Buddhism 5
Geschiedenis van het christendom 5
Hindoeïsme – inleiding 5
Inleiding antieke godsdiensten 5
Inleiding islamologie 5
Jodendom – inleiding 5
Nieuwe religieuze bewegingen en new age 5

Kies één van beide vakken:

Kennis & interpretatie 5
Reis van de ziel: een filosofische verkenning van spiritualiteit 5