Studiegids

nl en

Frans: Le Français des Affaires CCIP- DFP Affaires C1 (keuze)séminaire

Vak
2009-2010

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm – Werkcollege – Excursie; bezoek aan een bedrijf dat met Franstalige landen zaken doet.

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Beschrijving

Het werkcollege behandelt de noodzakelijke basistheorie over economische onderwerpen. Buiten de colleges luisteren lezen en schrijven wordt er gewerkt in het Talenlaboratorium aan de spreekvaardigheid: t.w. gesproken interactie, gesproken productie. Een spreekbeurt van 15 minuten zal gehouden worden over een economisch onderwerp: een overzichtelijke rangschikking van informatie (bijvoorbeeld op basis van een klein literatuuronderzoek), een samenvatting van standpunten van één of enkele auteurs, een betoog met stellingname uitgaande van een eenvoudige probleemstelling. De spreekbeurt wordt met de student op vorm en inhoud besproken.

Leerdoelen

Inzicht in economisch termen en verwerving van het economisch Frans. Het zich zowel schriftelijk- als mondeling kunnen uitdrukken zoals gebezigd in het economisch verkeer. In het kader van dit keuzevak zal er ook gewerkt worden aan de voorbereiding die noodzakelijk is om, indien men dit wenst, te kunnen deelnemen aan het examen DFP Affaires C1, Diplôme de Français Professionnel Affaires C1. van de Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. (CCIP). http://www.fda.ccip.fr > examens. De certificaten die met een dergelijk examen worden behaald, zijn internationaal erkend. Op de taalvaardigheidschaal van het Europees Referentiekader, vastgesteld door de Raad van Europa, is het eindniveau van de student C1.

Overzicht

Via een van te voren opgesteld programma wordt per week aangeduid wat er bestudeerd dient te worden.

Literatuur verplicht aan te schaffen:

  • Cloose Eliane, (2006). Le Français du monde du travail. Français langue étrangère, Seconde édition. Préparation aux examens DPF Affaires C1 et DPF Affaires C2 de la CCIP, anciens DFA1 et DFA 2. Grenoble : Presses universitaires (PUG) (bestellen www. Amazon.fr)

Aanbevolen literatuur – niet verplicht – (ter voorbereiding op het CCIP examen DFP affaires C1):

  • Berthet Annie, Tauzin Béatrice (2001). Affaires à suivre, livre de l’élève. Paris : Hachette.

  • Berthet Annie, Tauzin Béatrice (2002). Affaires à suivre, cahier d’exercices. Paris : Hachette

  • Gaeng Paul A. (2001). Le monde de l’entreprise française.Wilhelmsfeld : Gottfried Egert verlag.

  • Penfornis, Jean-Luc(2005) Affaires.com. Paris : CLE International

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen, multiple choice. Vocabulaire ca. 25 woorden en uitdrukkingen moeten in het Frans vertaald worden; de vertalingen moeten zowel grammaticaal als inhoudelijk passen binnen de context van de gegeven zinnen.

  • Schriftelijk tentamen; 5 open vragen moeten in het Frans beantwoord worden. De vragen komen globaal overeen met die welke in de syllabus le français économique gesteld worden.

  • Een spreekbeurt.

Informatie

i.w.m.vandecalseyde@hum.leidenuniv.nl

Blackboard

Het ter beschikking stellen van het programma, studiemateriaal, informatie, sites, het stelen van tussentijdse vragen, het maken van afspraken
Blackboard

Rooster

Semester I, donderdag 11-13 uur