Studiegids

nl en

De druk van de beleving: Nietzsche en Dilthey

Vak
2009-2010

Beschrijving

Rond het midden van de negentiende eeuw neemt heel de academische filosofie nog het cartesiaanse standpunt in dat alle werkelijkheid bewustzijnsvoorstelling is. Dit verandert als in de Duitse levensfilosofie niet meer de loutere voorstelling, maar het geheel van de beleving tot vertrekpunt wordt genomen. Op grond van dit nieuwe uitgangspunt voltrekt zich de overgang van traditionele naar moderne filosofie. In dit college zal deze overgang worden navoltrokken aan de hand van het werk van Friedrich Nietzsche en Wilhelm Dilthey. De wijze waarop Erlebnis in Nietzsches filosofie attent maakt op de uniciteit en lijfelijkheid van de ervaring, heeft de latere Franse differentiefilosofie voorbereid. Roland Barthes: Nooit vergeten wat Nietzsche zei: wij zijn wetenschappelijk uit een gebrek aan subtiliteit.’ Bij Dilthey leidt de maatstaf van Erlebnis tot een beschouwingswijze die preludeert op een andere belangrijke filosofische beweging uit de twintigste eeuw, de fenomenologie. Martin Heidegger:Dilthey was onderweg naar een ontologie van het leven.’

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toegangseisen

-

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Literatuur

  • Gerard Visser. De druk van de beleving. Filosofie en kunst in een domein van overgang en ondergang. Nijmegen (SUN) 1998.

  • Readers met teksten van Nietzsche en Dilthey.

Toetsing

  • Opdrachten

  • Twee meeneemtentamens, tussentijds en afsluitend.

Rooster

Zie Collegeroosters wijsbegeerte

Informatie

Dr. G.T.M. Visser (g.t.m.visser@phil.leidenuniv.nl )

Aanmelden

Inschrijving via U-twist, zie aanmeldingsprocedure

Blackboard

– ### Opmerkingen

Studiepad: Filosofie van mens en cultuur