Studiegids

nl en

Antieke wijsbegeerte

Vak
2009-2010

Beschrijving

In dit college wordt een historisch overzicht gegeven van de ontwikkeling van de westerse wijsbegeerte vanaf haar oorsprong in de 5e eeuw v.Chr. tot in de 6e eeuw n.Chr. De ontwikkeling van het filosofische denken wordt gepresenteerd in relatie tot de maatschappelijke en politieke veranderingen die zich in deze lange periode hebben voltrokken. In de colleges ligt het zwaartepunt bij het invloedrijke gedachtengoed van Heraclitus, Parmenides, Socrates, Plato, Aristoteles, Stoa, Scepticisme en Neoplatonisme.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toegangseisen

-

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Literatuur

  • Syllabus Griekse en Romeinse filosofie editie 2009 (aan te schaffen tijdens het eerste college of in de boekhandel zodra de gedrukte versie beschikbaar is).

  • Collegemateriaal via Blackboard beschikbaar gesteld.

Toetsing

  • participatie aan het college

  • minimaal zeven bijdragen aan het weblog

  • schriftelijk deeltentamen

  • schriftelijk eindtentamen

Rooster

Zie Collegeroosters wijsbegeerte

Informatie

Prof. dr. F.A.J. de Haas ( f.a.j.de.haas@phil.leidenuniv.nl )

Aanmelden

Inschrijving via U-twist, zie aanmeldingsprocedure

Blackboard

Blackboard (onder cursuscode) wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van collegemateriaal.
Weblog

Opmerkingen

-