Studiegids

nl en

Programma

De cursussen Antieke wijsbegeerte en History of Modern Philosophy in semester 1 en de cursus Middeleeuwse wijsbegeerte in semester 2 zijn verplicht. Naast deze verplichte module van 15 ects volgen studenten twee cursussen naar keuze, een van 5 ects en een van 10 ects.

Beschrijving

Ideeën ontleend aan de filosofie spelen in het hedendaagse debat een grotere rol dan ooit. Zo zou de radicale verlichting een van de belangrijkste bronnen van ons moderne westerse denken zijn. Tegelijk wordt door anderen weer het einde van de moderniteit verkondigd. Maar wat die radicale verlichting nu precies inhield, waarop zij nu precies een reactie was, hoe de moderniteit ontstond en of zij inmiddels echt overleden is, daarop weten maar weinigen een serieus antwoord te geven.

Filosofische opvattingen zijn nagenoeg steeds ten nauwste verweven met opvattingen die daaraan voorafgingen. Studie van de filosofie heeft dan ook wat weg van het werk van een archeoloog. Je start met een aantal voor het betreffende filosofische probleem centrale begrippen. Maar om die werkelijk goed te kunnen doorgronden moet je dieper graven naar eerdere ideeën die daaraan ten grondslag lagen, etc. Om die reden is wijsbegeerte dan ook een van de weinige disciplines die het niet kan stellen zonder de bestudering van haar eigen geschiedenis.

Het keuzepakket Geschiedenis van de wijsbegeerte biedt een integraal overzicht van de geschiedenis van de westerse filosofie, van de klassieke oudheid, via de middeleeuwen naar de moderne tijd met zijn revolutionaire filosofen van de verlichting uit de 17e en 18e eeuw en de aanhangers van het optimistische vooruitgangsgeloof van het positivisme en die van het cultuurpessimisme van de 19e eeuw. Tot de filosofen die de revue passeren behoren onder andere: Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli, Descartes, Spinoza, Locke, Rousseau, Hume, Kant en Nietzsche.

Dit keuzepakket bestaat uit een basismodule van 15 ects over de geschiedenis van de wijsbegeerte van oudheid tot moderne tijd en een verdiepende module van 15 ects in de vorm van twee meer specialistische cursussen over, naar eigen keuze, psychologie in de Aristotelische traditie, de geschiedenis van de politieke filosofie, filosofie en de wetenschappelijke revolutie in de 16e en 17e eeuw, en over het existentialisme bij Sartre en Beauvoir.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Antieke wijsbegeerte 5
History of Modern Philosophy 5
Middeleeuwse wijsbegeerte 5

Keuzevak

Het existentialisme bij Sartre en Beauvoir 5

Keuzevakken

History of Modern Political Philosophy 5
Herinnering en voorstellingsvermogen in de Aristotelische traditie 10