Studiegids

nl en

De Koloniale Tuin in Oost en West

Vak
2009-2010

Dit werkcollege bestudeert (in vergelijkend perspectief) het ontstaan, de ontwikkeling en de (culturele, politieke, en economische) betekenis van de koloniale tuin (horti), in de context van zowel de vroegmoderne Europese tuin- als expansiegeschiedenis. Daarbij zal men ook kennis nemen van “inheemse” tuintradities (denk aan Japanse en Perzische tuinen).

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Leerdoelen

Bestuderen van primaire en secundaire bronnen (met nadruk op VOC en WIC archiefmateriaal) én daarmee grondige kennis van de wordingsgeschiedenis van één specifieke koloniale tuin in de context van de westerse en niet-westerse expansie- en tuingeschiedenis.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 280 uur

  • Uren die aan het volgen van college worden besteed: 24 uur

  • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 56 uur

  • Tijd voor het voorbereiden van het referaat: 20 uur

  • Tijd voor het bestuderen van relevante bronnen: 90 uur

  • Tijd voor het schrijven van het werkstuk (7200 woorden); 90 uur

Literatuur

Nadere literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt.
Literatuur voor schriftelijke instaptoets (in week 2):
John Prest, The Garden of Eden: The Botanic Garden and the Re-creation of Paradise (New Haven and London: Yale University Press, 1981), 110 pp.

Toetsing

Instaptoets (10 %), referaat (20 %) en werkstuk (70 %)

Rooster

Semester I, zie rooster.

Informatie

Bij de docent: Dr J.J.L. Gommans

Blackboard/webpagina

Ja.

Aanmelden

Aanmelden via U-TWIST, zie aanmeldingsprocedures.