Studiegids

nl en

Inleiding Tweedetaalverwerving

Vak
2009-2010

Beschrijving

Inleidend college waarin de belangrijkste onderzoeksvragen, theoretische achtergronden en onderzoeksmethoden op het gebied van tweedetaalverwerving aan de orde komen. Naast een inleidend boek wordt gebruik gemaakt van losse publicaties als ondersteunend materiaal. Bij beide horen vragen. Het hoorcollege (maandag) wordt gevolgd door een werkcollege (woensdag), waarin de vragen worden besproken en de achtergrondliteratuur wordt verwerkt.

Onderwijsvorm

Hoor/werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Toegangseisen

-

Leerdoelen

Doel van het college is kennis te ontwikkelen van basisbegrippen, verschillende benaderingen en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van tweedetaalverwerving, inzicht in de belangrijkste vragen en problemen, en de vaardigheid al deze aspecten in verband te brengen met concrete voorbeelden.

Studielast

-

Literatuur

  • Cursusboek: Lightbown, P.M. & N. Spada (2006) How languages are learned, Oxford University Press.

  • Aaanvullende literatuur wordt nader bekend gemaakt.

Toetsing

Wekelijkse opdrachten. Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (50%) en korte open (invul)vragen (50%).

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Het hele college wordt in het eerste blok van het eerste semester gegeven, met een tentamen in toetsweek A.

Informatie

Mw dr. J. Caspers, j.caspers@hum.leidenuniv.nl

Aanmelden

Via U-Twist als los vak.

Blackboard

Wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van programma, vragen, aanvullend materiaal, proeftentamen, etc. Tevens worden de wekelijkse opdrachten via BlackBoard ingenomen.

Opmerkingen

-