Studiegids

nl en

De nationalisering van de cultuur (1815-1945)

Vak
2009-2010

Het nationalisme had een grote invloed op de Europese cultuur. Dat gold niet alleen voor beeldhouwers die opdrachten kregen voor nationale monumenten, maar ook voor schrijvers, schilders, componisten, architecten en wetenschappers. Dit begon tijdens de Romantiek, maar intensiveerde toen vanaf 1870 het proces van de ‘nationalisering van de massa’s’ op gang kwam. Het culturele leven raakte met nationalistische thema’s en motieven doordrenkt. Dit uitte zich ook in een groeiende invloed van de ‘oorspronkelijke volkscultuur’ op de hoge cultuur. Zo begonnen musea oude landbouwwerktuigen ten toon te stellen en zochten kunstenaars inspiratie op het platteland. Nationalisme kon zich echter ook in megalomane vormen uiten, zoals vooral duidelijk werd onder fascistische regimes. In dit college zullen we vooral onderzoek doen naar de overeenkomsten en verschillen tussen de vele nationalistische cultuuruitingen. Op welke wijze werd de natie gerepresenteerd, welke retorische strategieën werden hierbij ingezet, en wat beoogde men ermee?

Onderwijsvorm

Leerdoelen

Gedegen kennis van de geschiedenis van de ontwikkeling van het nationalisme en de invloed daarvan op de Europese cultuur in de periode 1815-1945, inzicht in de belangrijkste geschiedkundige problemen daarvan, vaardigheid in het verrichten van een beperkte literatuur- of bronnenstudie over een zelfgekozen onderwerp, het mondeling daarover kunnen rapporteren in de werkgroep, en het zelfstandig schrijven van een wetenschappelijk werkstuk.

Studielast

Totale studielast 10 ects = 280 uur.

  • Het volgen en voorbereiden van college: 40 uur

  • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 60 uur

  • Tijd voor het schrijven van een werkstuk (inclusief inlezen / onderzoek): 180 uur

Literatuur

Joep Leerssen, National thought in Europe: A cultural history (Amsterdam 2006) p. 1-241.

Toetsing

  • Instaptoets met enkele essayvragen over boek van Joep Leerssen tijdens de tweede bijeenkomst

  • Referaat

  • Deelname aan het college en kleine opdrachten

  • Werkstuk

Het eindcijfer wordt voor 80 % bepaald door het werkstuk. De andere onderdelen tellen mee ter afronding van het cijfer.

Rooster

Semester II zie rooster.

Informatie

Bij de docent: Dr. H.J. Storm

Blackboard/webpagina

Ja.

Aanmelden

Aanmelden via U-TWIST, zie aanmeldingsprocedures.