Studiegids

nl en

Ontwikkeling en Cultuur: Ontmoeting met Afrika: globalisering, cultuur en ‘ontwikkeling’ een dilemma?

Vak
2009-2010

“Globaliserend Afrika onderzoeken en begrijpen: een verkenning van de antropologie van Afrika”

Mirjam de Bruijn (lecturer and co-ordinator)
Tijd: Timetable
Inleiding:
Het leidende idee van het college is om naar Afrika te kijken door de bril van de sociale en culturele antropologie, in de context van globalisering. Als voorbeelden van het globaliseringsdenken worden mobiliteit/migratie, ontwikkelingssamenwerking, en verschillende concrete case studies behandeld. Deze case studies hebben betrekking op: Pinksterkerken als voorbeeld van globale religies, migranten cultuur en literatuur, ontwikkeling van moderne technologie, en ontwikkelingssamenwerking. Centraal staat de beschouwing van cultuur en cultuur verandering. In de case studies wordt aandacht gegeven aan de manier waarop het onderzoek naar de processen wordt gedaan en tenslotte hoe de processen worden geanalyseerd. In de laatste colleges gaan we in op de methoden van dataverzameling van de antropologie en de wijze waarop de gegevens vertaald worden naar tekst of andere manieren van presentatie (film en foto, romans).

Na deze cursus kunnen de studenten: moderne vraagstukken over Afrika in relatie tot het ontwikkelingsvraagstuk kritisch benaderen; ontwikkeling bezien in een breed historisch en contemporain perspectief; hebben de studenten kennis opgedaan van de specifieke onderwerpen en begripen van globalisering, ontwikkeling/verandering en cultuur; en hebben de studenten kennis gemaakt met de manier waarop kennis wordt geproduceerd binnen de discipline antropologie.

Toetsing;
1. Actieve participatie in de colleges; 80% (30% cijfer)
2. Tijdens de colleges wordt ruimte gemaakt voor presentatie van de studenten van een literair werk, of een ethnografie (door de student zelf uitgezocht, suggesties tijdens eerste college) gerelateerd aan de thematiek van de college serie; iedere student presenteert een boek in relatie tot de inhoud van de colleges; dit verwerkt de student in een korte boekbespreking (30% cijfer);
3. De studenten schrijven een antropologisch essay van maximaal 6000 woorden. Uit het essay blijkt dat de student de stof en colleges goed heeft gevolgd. (40 % cijfer);

Literatuur voor de colleges wordt door de studenten gekopieerd van de algemene syllabus die bij het secretariaat van ASC wordt neergelegd (te combineren met een bezoek aan de bibliotheek!)

De Colleges:

 1. 10 febr. Globalisering, ontwikkeling/verandering: inleidend college

Docent: Mirjam de Bruijn

Globalisering: een wereld omvattend proces? De historische dimensie. Welke betekenis voor Afrika? Welke processen horen erbij (met toelichting van de keuze voor deze college serie: Migratie/mobiliteit; communicatie; ontwikkelingshulp)
Wat is cultuur? In welke contexten gebruikt de wetenschap cultuur in de context van ‘ontwikkeling’? Wat is ontwikkeling? Technologie, cultuur en ontwikkeling; communicatie, migratie/mobiliteit, ‘ontwikkeling als hulp’. Centraal ook staan begrippen van in- en uitsluiting en ongelijkheid.

Artikelen: – F. Cooper, ‘What is the Concept of Globalisation good for? An African Historian’s perspective’, African Affairs, 100 (2001) 189-213 – W. van Binsbergen & R. van Dijk (eds), Situating Globality, African Agency in the Appropriation of Global Culture (Leiden, Brill 2006) (hieruit een artikel en introductie, student bepaalt zelf; intro in reader, het boek is beschikbaar in ASC bieb en ik neem het mee naar college)

 1. 17 febr. Veranderende beelden van Afrika

Docent; Mirjam de Bruijn

In het ontwikkelingsvertoog, maar ook in het globaliseringsvertoog neemt Afrika een bepaalde positie in. Welke positie is dat? Welke beelden van Afrika gaan daarmee gepaard? Dit beeld van Afrika komt tot stand in een intersubjectiviteit. In het college gaan we in op wat die intersubjectiviteit is en hoe we ‘onze werkelijkheid’ van Afrika construeren.

Artikel: – Kleinman & J. Kleinman, ‘The Appeal of Experience; The Dismay of Images: Cultural Appropriations of Suffering in our Times’, in: A. Kleinman, V. Das & M. Lock (eds), Social Suffering (University of California Press 1997) 1-24

Film: Darwin’s Nightmare; Africa and Poverty

Keuze van boeken voor de boek review worden kenbaar gemaakt.

Vervolg:
Colleges waarin cultuur en globaliseringsproces besproken worden in hun dialectiek of conflict: 1. Migratie of beter mobiliteit en cultuur en sociale verandering; 2. Communicatie, cultuur en technologie; 3. ‘Development’ als hulp, cultuur en verandering.

 1. 24 febr. Mobiel zijn is de normale staat van zijn; inleiding op Mobile Africa; (inclusief een historische inleiding over lange processen van verandering)

Docent: Mirjam de Bruijn

Artikelen: – M. de Bruijn, D. Foeken and R. van Dijk (eds), Mobile Africa, Changing Patterns of Movement in Africa and Beyond (Leiden, Brill 2001) – H. van Dijk & K. van Til, Population Mobility in Africa: an overview, in: De Bruijn, M. et al (eds), Mobile Africa (Leiden, Brill 2001) – Circular Migration: creating a virtuous circle, The Broker, issue 1, April, 2007, 10-15

 1. 3 mrt. Globalisering, ontwikkeling en religie: Voorbeeld Pentecostalism

Docent: Rijk van Dijk (ASC)

 • Van Dijk, R. 2006, ‘Transnational Images of Pentecostal Healing: Comparative Examples from Malawi and Botswana’. In: Luedke, Tracy J. & West, Harry G. (eds.) Borders and Healers: Brokering Therapeutic Resources in Southeast Africa. Indiana University Press pp: 101-124. – Chidester, D., ‘Zulu Dreamscapes: Senses, Media and Authentication in contemporary Neo-Shamanism’, Material Religion, 4 (2),pp. 136-159.
 1. 10 mrt. Cultural expression en mobiliteit: migration literature

Docent: Daniela Merolla

Artikel: – S. Ponzanesi & D. merolla (eds), Migrant Carthographies, New Cultural and Literary Spaces in Post-Colonial Europe (Oxford, Lexington books 2005, the introduction

 1. 17 mrt. Nieuwe Communicatie technologie, cultuur en ontwikkeling.

Docent: Mirjam de Bruijn

In dit college wordt de verweving van globalisering, ontwikkeling en cultuur getoond. Naast het voorbeeld van mobiele telefonie (met korte film over Sudan) zullen we het fenomeen van de RAP muziek cultuur bespreken.

Artikel: – ‘De telefoon heeft benen gekregen’, 2008, Inaugurele rede Mirjam de Bruijn
(zie pdf file: http://www.ascleiden.nl/pdf/OratieDeBruijnNed.pdf )

Laatste half uur van het college wordt gebruikt voor de boekbesprekingen van de studenten: drie keer tien minuten.

 1. 31 maart: ICT in the history of Africa: an historical-anthropological approach, case study from Cameroon Grassfields

Docent: Walter Gam Nkwi (Buea University and Leiden University)

Artikel: volgt nog

 1. 7 april: Ontwikkeling als hulp en cultuur, deel van het globaliserings proces?

Docent: Mirjam de Bruijn

In dit college wordt ingegaan op de discussies die gevoerd worden binnen het deelgebied ‘ontwikkelings antropologie’ en een inzicht gegeven hoe antropologen zich (kunnen) bezighouden met het ontwikkelingsdebat. We houden de antropologische benadering tegen het lichtvan de debatten die er vandaag de dag in Nederland worden gevoerd, o.a. zoals is aangezwengeld met de publicatie van het WWR rapport.

Artikel: – Thomas Bierschenk, Jean-Pierre Chauveau et Jean-Pierre Olivier de Sardan (eds) Courtiers en développement: les villages africains en quête de projets/ sous la dir., Paris : Karthala 2000, introdcution et un article (english version also available) – Per Brandstrom, 2009, The anthropologist as troublemaker or Contributor in development work, reflections on experiences from the field, in: S. Hagberg & Ch. Widmark (eds) Ethnographic Practice and Public Aid, Methods and Meaning in Development cooperation, pp. 27-53, Uppsala University DStudies in Cultural Anthropology, no 45.

 1. 14 april Ontmoeting tussen Nederland en Afrika: de Nederlandse Vrijwilligers organisatie: SNV

Docent: Inge Brinkman (ASC)

Artikel: – Inge Brinkman, in cooperation with Anne-Lot Hoek, Bricks, mortar and capacity building. 40 years SNV (SNV: The Hague 2005).

 1. 21 april: Veranderingen in de antropologische methode

Docent: Mirjam de Bruijn

Artikel: – Volgt nog –

 1. 28 april: Writing Culture(s)

Docent: Mirjam de Bruijn

In dit college gaan we in op hoe we onze gegevens presenteren: in de vorm van tekst, film of romans; Het laatste half uur van het college wordt besteed aan de bespreking van de vordering met het schrijven van de papers.

Artikel: – Volgt nog

 1. 19 mei: workshop: presentatie papers

Docent: Mirjam de Bruijn

We houden een korte workshop waarin de studenten hun papers presenteren en deze in de groep worden besproken.

Bibliografie

Globalisation – F. Cooper, ‘What is the Concept of Globalisation good for? An African Historian’s perspective’, African Affairs, 100 (2001) 189-213 – J. Ferguson, Global Shadows, Africa in the Neoliberal World Order (Durham and London, Duke University Press 2006 (introductory chapter) – W. van Binsbergen & R. van Dijk (eds), Situating Globality, African Agency in the Appropriation of Global Culture (Leiden, Brill 2006 – Artikel D. Kalb, Time and contention in 2the great globalisation debate” in: D. Kalb, W. Pantsers & H. Siebers (eds), Globalization and Development, Themes and Concepts in Current Research (Dordrecht, Kluwer Publishers 2004), pp. 9-49.

Images – Kleinman & J. Kleinman, ‘The Appeal of Experience; The Dismay of Images: Cultural Appropriations of Suffering in our Times’, in: A. Kleinman, V. Das & M. Lock (eds), Social Suffering (University of California Press 1997) 1-24 – P.T. Zeleza (ed.) 2007, The study of Africa (vol 1 and 2), Dakar: CODESRIA.

Communication – Nyamnjoh> F.B. … re thinking communication research and development in Africa, CODESRIA, – Y.Z. Yu’a, ‘The New Imperialism and Africa in the New Electronic Village’, Review of African Political Economy, 31, 99 (2004) 11-29. – S. Corbett, Can the cellphone help end global poverty? New York Times, April 13, 2008 (http://www.nytimes.com/2008/04/13/magazine/13anthropology-t.html?_r=1&pagewanted=all ) – C.C. Okigbo, & E. Festus Eribo (eds), Development and Communication in Africa, Lanham

Mobility – M. de Bruijn, D. Foeken and R. van Dijk (eds), Mobile Africa, Changing Patterns of Movement in Africa and Beyond (Leiden, Brill 2001) – H. van Dijk & K. van Til, Population Mobility in Africa: an overview, in: – De Bruijn, M. et al (eds), Mobile Africa (Leiden, Brill 2001) – Circular Migration: creating a virtuous circle, The Broker, issue 1, April, 2007, 10-15
-P. Hahn & G. Klute, Cultures of Migration, African Perspectives (Berlin, Lit verlag 2007
-M. de Bruijn, ‘Mobility and Society in the Sahel: an Exploration of Mobile Margins and Global Governance’, in: Hahn & Klute, ‘Cultures of Migration’ (2007) 109-128.
-S. Ponzanesi & D. merolla (eds), Migrant Carthographies, New Cultural and Literary Spaces in Post-Colonial Europe (Oxford, Lexington books 2005
Artikel Linda:

Development
-Croll & D. Parkin, ‘Anthropology, the Environment and Development’, in: E. Croll and D. Parkin, Bush Base: Forest farm, Culture, Environment and Development, (London Routledge 1992)
-Ishemo Shubi L. 2004, ‘Culture and Historical Knowledge in Africa: a Cabralian approach’, Review of African Political Economy 99, (2004) 65-82. – Cultural heritage: website UNESCO and Prins Claus Fund; – Rowlands, M. 2002. ‘Cultural heritage and the role of traditional intellectuals in Mali & Cameroon.’ In: Shore, C and S. Nugent (eds.) Elite Cultures. London: Routledge, pp. 145-458. – Inge Brinkman, in cooperation with Anne-Lot Hoek, Bricks, mortar and capacity building. 40 years SNV (SNV: The Hague 2005). – Dottridge, M. (2005) Types of Forced Labour and Slavery-like Abuse Occuring in Africa Today: a preliminary classification”, in Cahiers d’etudes africaines, 2005, vol. 179/180 (3-4): 689-712.

Colleges van gasten:
Rijk van Dijk – Van Dijk, R. 2006, ‘Transnational Images of Pentecostal Healing: Comparative Examples from Malawi and Botswana’. In: Luedke, Tracy J. & West, Harry G. (eds.) Borders and Healers: Brokering Therapeutic Resources in Southeast Africa. Indiana University Press pp: 101-124. – Chidester, D., ‘Zulu Dreamscapes: Senses, Media and Authentication in contemporary Neo-Shamanism’, Material Religion, 4 (2),pp. 136-159.

Daniela Merolla – S. Ponzanesi & D. merolla (eds), Migrant Carthographies, New Cultural and Literary Spaces in Post-Colonial Europe (Oxford, Lexington books 2005, the introduction

Inge Brinkman – Inge Brinkman, in cooperation with Anne-Lot Hoek, Bricks, mortar and capacity building. 40 years SNV (SNV: The Hague 2005).

Walter Gam Nkwi