Studiegids

nl en

Boeddhistische kunst in Azie

Vak
2009-2010

Een Azië breed overzicht, via Capita Selecta, van beeldende kunst van het Boeddhisme in zijn verschillende verschijningsvormen (Theravāda, Mahāyāna, Vajrayāna). Biedt een inleiding tot de basisbegrippen van de Boeddhistische iconografie aan de hand van kenmerkende voorstellingen. De regionale verscheidenheid (en onderliggende eenheid) in de Boeddhistische kunst van Azie wordt duidelijk gemaakt aan de hand van aansprekende thema’s uit de beeldende kunst en soms bouwkunst. De cursus verdiept en verbreedt de kennis opgedaan in kmc1 of kmc2 of vergelijkbare cursussen bij andere opleidingen.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Aanmelden

inschrijven via U-twist is verplicht.

Toelatingseis

Geen.

Leerdoelen

Basiskennis van de iconografie van de beeldende kunst van het Boeddhisme. Inzicht in de context waaruit deze kunst voortkwam. Begrip van de aard en ontwikkeling van de specifieke beeldtaal van Theravāda, Mahāyāna, Vajrayāna Boeddhistische kunst, en de conceptuele verbondenheid van deze schijnbaar uiteenlopende voorstellingen en thema’s uit de diverse regio’s van Azie. Vaardigheid in het gebruik van de digitale beeldbank Digibeeld en in het raadplegen van digitale beelddatabanken op het internet.
Bij uitbreiding met werkstuk: Vaardigheid in het digitaal op schrift stellen van de resultaten van een gericht onderzoek dat aansluit bij de colleges.

Literatuur

  • K.R. van Kooij en P. Lunsingh Scheurleer (eds), A companion to Buddhist art: an introductory course in Buddhist art at Leiden University. Leiden, 1997. (bibliotheek Inst. Kern)

  • Aanvullend artikelen gericht op de besproken regio’s (digitaal of in map balie Inst. Kern)

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met open vragen (twee toetsmomenten).

  • Mogelijkheid om het vak uit te breiden met een werkstuk (3 ECTS)

Blackboard/webpagina

In de cursus wordt intensief gebruik gemaakt van Blackboard. Daarin worden aangeboden: de wekelijkse diapresentaties (in pdf formaat), digitaal studiemateriaal, weblinks, desgevraagd proeftentamens, en aankondigingen.

Informatie

Bij de docent: Marijke Klokke

Overzicht

De colleges worden gezamenlijk gegeven door docenten van de universiteit Leiden. Studenten bereiden de colleges voor aan de hand van literatuur die beschikbaar staat in Blackboard of in een leesmap bij bibliotheek Inst. Kern. Ook wordt gebruik gemaakt van de Digibeeld beeldbank van de Faculteit Letteren. De stof wordt, vaak met Powerpoint presentaties, thematisch besproken. Deze presentaties staan als handout in Blackboard en behoren tot de tentamenstof.