Studiegids

nl en

Kunst en materiële cultuur van Indonesië 1

Vak
2009-2010

Beschrijving

Doel van de cursus is om een introductie te geven in de kunst en materiele cultuur van verschillende Indonesische cultuurgebieden en perioden. Aan de hand van voorbeelden uit de tribale, hindoe-boeddhistische, traditionele en moderne kunst wordt getoond hoe vormen van kunst en materiele cultuur beschreven, geanalyseerd en in hun context geinterpreteerd kunnen worden. Onderdeel vormt een bezoek aan de afdelingen Indonesie en Oceanie van het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Leerdoelen

Overzicht van de kunst en materiële cultuur van Indonesië leren om beschrijvingen te maken van verschillende vormen van kunst en materiële cultuur; leren om verschillende vormen van kunst en materiële cultuur te analyseren en in hun context te interpreteren; schrijfvaardigheid.

Literatuur

Literatuur op blackboard.

Toetsing

Opdrachten, werkstuk, en schriftelijk tentamen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt om de presentaties van de colleges en literatuur op te zetten.

Contact

Bij docent, Marijke Klokke.