Studiegids

nl en

Eerste Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Indonesische geschiedenis 1: vanaf 1945 5
Indonesische Geschiedenis 2: tot WOII 5
Inleiding islamologie 5
Kunst en materiële cultuur van Indonesië 1 5
Literatuur 1 5
Taal en cultuur in Zuidoost-Azië 5

Indonesisch 1 (10ects) bestaand uit:

Actief oefenen en conversatie 4
Grammatica 6

Indonesisch 2 (15ects) bestaand uit:

Actief oefenen en conversatie 2 4
Pensum 5
Taal en Communicatie 6

Tweede Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Indonesisch 3: onderwijs in Indonesië 10
Indonesisch 5: Taal en Communicatie 2 5
Pensum 5
Performance, literatuur en media 5
Godsdiensten 2: Islam 2 en overige godsdiensten 5
Indonesische Geschiedenis 3: expansiegeschiedenis 5
Economie van Indonesië 5
Moderne media in Indonesië 5
Law and Governance in Indonesia 5
Taalkunde 2 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s2 5

Derde Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Accent: Pensum 5
Kerncurriculum naar keuze 5
Indonesisch 6: Taal en communicatie 3 5
Minor 15
Eindwerkstuk 10

Accentvak naar keuze:

Accent GS: Koloniale tuin in Oost en West 5
Accent: Kunst en materiele cultuur van Zuidoost-Azië 5
Accent: Taalkunde 3 5

Accent: Godsdiensten 3

Politieke islam 5
Rituelen en symbolen van de islam 5

Meer info

Doel van de opleiding
Aansluitende programma’s
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

2009-2010

Doel van de opleiding

De algemene doelstelling van de opleiding is het aanleren van:

  • algemene kennis van en inzicht in de structuur en historische ontwikkeling van Austronesische talen, met name het Indonesisch;

  • algemene kennis van en inzicht in de literaturen en andere cultuuruitingen, alsmede de geschiedenis en kunstgeschiedenis van Indonesië, en in mindere mate van Zuidoost-Azië;

  • praktische taalvaardigheid van het Indonesisch en

  • algemene academische vaardigheden, zoals het opzoeken en selecteren van materiaal, het formuleren van relevante vragen binnen bepaalde theoretische kaders, het (met behulp van moderne technieken) presenteren van resultaten in schriftelijke en mondelinge vorm.

De opleidingsdoelen voor het disciplinaire onderwijs zijn:

  • globale kennis van en inzicht in theorieën van taal- en letterkunde, geschiedenis en kunst¬geschiedenis en

  • toepassen van die theorieën naar aanleiding van bepaalde vraagstellingen.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Talen en culturen van Indonesië geeft rechtstreekse toegang tot de eenjarige masteropleiding Indonesian Studies. Studenten kunnen, afhankelijk van hun resultaten, ook toegang krijgen tot de tweejarige onderzoeksmasteropleiding Asian Studies. Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de inschrijvingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Het programma

De eerste twee semesters staan in het teken van het (wetenschappelijk) onderricht in Indonesisch en een uitvoerige kennismaking met het moderne Indonesië met colleges over onder andere de geschiedenis, godsdiensten, recht, bestuur en politiek, media, taal- en letterkunde, kunst en materiële cultuur. Na het tweede semester kunnen studenten verder gaan met Indonesisch.
Studenten krijgen aan het begin van hun twee jaar gedurende zeven weken een intensieve taalcursus in Indonesië. Voor studenten die om welke reden dan ook niet in de gelegenheid zijn in die periode naar Indonesië bestaat de mogelijkheid om via onderwijs en zelfstudie dit onderdeel van het taalverwervingstraject af te ronden.
In alle semesters wordt aandacht geschonken aan uitdrukkingsvaardigheid en schrijfvaardigheid.

In het laatste jaar van het bachelorprogramma kunnen studenten kiezen voor een begin van specialisatie (die verder in het masterprogramma kan worden uitgebouwd) op het gebied van taal of letterkunde, geschiedenis, godsdienst of kunst en materiële cultuur.

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects (15 ects per semester).

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 ects hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk voldoende hebben afgerond.
Het BA-eindwerkstuk is gebaseerd op literatuur en/of bronnenonderzoek. Het onderwerp van het werkstuk dient aan te sluiten bij een van de werkcolleges van het derde jaar. Studenten worden bij het maken van het eindwerkstuk begeleid door een docent bij de opleiding Talen en culturen van Indonesië. De zwaarte van het eindwerkstuk is 10ects, wat betekent dat het ongeveer 8500 woorden omvat. Studenten die aan het eind van het lopende studiejaar wensen af te studeren, dienen in de eerste helft van juni een eerste complete versie van hun eindwerkstuk in te leveren. De regeling van het BA-eindwerkstuk is hier te vinden.