Studiegids

nl en

Geschiedenis van de islam in het Westen

Vak
2009-2010

Het college is verdeeld in een historisch en hedendaags deel. Historisch wordt de rol van de islam in het Westen vanuit verschillende gezichtspunten behandeld: politiek-militair (Andalusi?Noord-Afrika, het Ottomaanse Rijk), sociaal (slavernij, positie van moslims en niet-moslims), handels- en diplomatieke relaties, en intellectuele invloeden. Aparte aandacht zal besteed worden aan de koloniale periode en de westerse studie van, en blikvorming over de islam (Ori?alistiek en Ori?alisme). Het hedendaagse deel zal ingaan op de vestiging van moslims in het Westen, de institutionalisering daarvan, alsmede de meer recente politiek-maatschappelijke perikelen.

Doelstelling

Na het volgen van dit college heeft de student kennis van de diversiteit aan relaties tussen het westen en de islam voor zover deze in het westen plaatsvinden, en van de historische feiten die daarmee samenhangen. De student zal inzicht hebben in het historisch verloop van de rol van islam in het westen, en hoe deze de westerse beeldvorming over de islam beinvloed.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

paper (2/3 eindcijfer) en schriftelijke opdrachten n.a.v. literatuur (1/3 eindcijfer)

Literatuur

artikelen op te geven door de docent

Toelating

Geen eisen.

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.