Studiegids

nl en

Minor

Inschrijving

U kunt zich vanaf 29 juni 2009 10.00 uur tot 21 augustus 2009 inschrijven voor deze minor via U-Twist. U vindt deze minor in U-Twist onder ‘aanmelden cursussen’ en administratiecode LET.

Omschrijving

Vooral sinds de aanslag van 11 september 2001 op het World Trade Center in New York is de islam een steeds weerkerend onderwerp van het publieke debat. In maatschappelijke en politieke vraagstukken komt de islam en hoe moslims en niet-moslims deze religie beleven steeds weer aan de orde.

Deze minor biedt je de mogelijkheid om je te verdiepen in de religie van de islam en geeft je inzicht in het maatschappelijke debat over de islam in het Midden-Oosten en in het Westen. Je doet voldoende kennis op om deel te nemen aan het openbare debat.

Programma

De minor besteedt aandacht aan de relatie tussen islam en maatschappij, vanuit een historische, antropologische en juridische invalshoek.
Na een algemene inleiding tot de islam krijg je vakken zoals Koran en Hadith en Islamitisch recht. Filosofie en theologie van de islam en ook hedendaagse discussies over de islam in West-Europa zul je tegenkomen in de minor. Denk aan vakken zoals Islamitische mystiek, shiisme en Moderne denkers en stromingen in de islam.

Maximum aantal deelnemers: 40

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplicht

Inleiding islamologie 5

Keuze (2 van de 3)

Geschiedenis van de islam in het Westen 5
Inleiding Koran en Hadith 5
Islam en maatschappij 5

Verplicht 2e semester

Islamitisch recht 5
Politieke islam 5

Keuze (1 van de 4)

Islamitische mystiek 5
Moderne denkers en stromingen in de islam 5
Sji'isme 5
Theologie en filosofie van de islam 5

Keuzepakket

Sommige opleidingen hebben slechts een keuzeruimte van 15 studiepunten, het is dan mogelijk om een keuzepakket te volgen dat bestaat uit een aantal minorvakken. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan. Dit is echter geen complete minor, wat kan betekenen dat je toestemming moet vragen aan je examencommissie. In de onderwijs- en examenregeling van je eigen opleiding kun je nalezen wat er is toegestaan bij de invulling van je keuzeruimte en in welke gevallen je toestemming moet vragen aan de examencommissie. Meer informatie over dit keuzepakket.

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

Meer info