Studiegids

nl en

Methoden en technieken I: algemene inleiding

Vak
2009-2010

Godsdienstpsychologie, godsdienstssociologie en culturele antropologie zijn empirische wetenschappen; zij baseren hun uitspraken op de resultaten van empirisch onderzoek. Deze cursus betreft een eerste kennismaking met verschillende methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt een deel van de cursus besteed aan wetenschapsfilosofie. Studenten leren een eigen onderzoeksvraag te formuleren en te onderbouwen op basis van argumenten en wetenschappelijke literatuur. Ook leren zij de uitkomsten van door anderen verricht onderzoek te interpreteren en op juiste waarde te schatten.

Doelstelling

De student kan de mogelijkheden en beperkingen bespreken van verschillende soorten onderzoek. De student kan een godsdienstpsychologische, sociologische of antropologische probleemstelling formuleren. De student kan in de bibliotheek of op internet geschikte publicaties over eerder uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek vinden. De student kan zijn of haar probleemstelling onderbouwen met geschikte literatuur. De student weet wat wordt bedoeld met een -wetenschappelijke houding; hij/zij weet wat er wordt bedoeld met de begrippen controleerbaarheid, weerlegbaarheid, interne validiteit, externe validiteit, begripsvaliditeit en betrouwbaarheid.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Opdrachten en participatie tijdens colleges.

Literatuur

Deel 1. Literatuur opgegeven door docent (Ter Borg)
Deel 2. James, L. Peacock. The Anthropological Lens. Harsh Light, Soft Focus (Cambridge, 2001). 2nd edition.
Deel 3. P. Swanborn. Basisboek Sociaal Onderzoek (Meppel, 2002).

Toelating

Voor dit college moet de propedeuse zijn afgerond.

Opmerkingen

Dit college heeft een verplichte aanwezigheid.