Studiegids

nl en

Methoden en technieken 2 - GW

Vak
2009-2010

Beschrijving

Godsdienstpsychologie, godsdienstssociologie en culturele antropologie zijn empirische wetenschappen; zij baseren hun uitspraken op de resultaten van empirisch onderzoek. In dit college leren studenten zelfstandig een eenvoudig kwantitatief onderzoek uit te voeren. Zij leren om de variabelen in hun godsdienstpsychologische of – sociologische probleemstelling te operationaliseren en zijn op de hoogte van eenvoudige basisprincipes en begrippen uit de beschrijvende (o.a. centrummaten, spreidingsmaten, correlaties) en inductieve statistiek (o.a. normale verdeling, significantietoets). Een schriftelijke enquete wordt zelf samengesteld en afgenomen bij een kleine groep respondenten. Studenten leren vervolgens om de onderzoeksresultaten te analyseren, en om de belangrijkste bevindingen te beschrijven en kritisch te bespreken.

Doelstelling

De student is op de hoogte van eenvoudige basisprincipes en begrippen uit de beschrijvende en inductieve statistiek. De student kan een eenvoudige schriftelijke vragenlijst ontwikkelen en afnemen. De student kan eenvoudige statistische analysemethoden toepassen op de onderzoeksgegevens. De student kan de resultaten van het leeronderzoek op heldere systematische wijze communiceren in een schriftelijk werkstuk.

Onderwijsvorm

Werkcollege en practicum.

Toetsing

Opdrachten en werkstuk.

Literatuur

Wordt nog bekend gemaakt.

Toelating

Voor dit college moet methoden en technieken I zijn afgerond.

Opmerkingen

Dit college heeft een verplichte aanwezigheid.