Studiegids

nl en

Vedisch Sanskrit 1

Vak
2009-2010

In dit college wordt de oudste vorm van Sanskrit behandeld, namelijk die van de Veda’s, een verzameling hymnen en rituele teksten uit de periode tussen ca. 1200 en 800 v.Chr. Na de behandeling van de grammaticale verschillen met het latere Sanskrit, worden een aantal hymnen uit de Rigveda gelezen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Literatuur

Aan te schaffen: – A.A. Macdonell, A Vedic grammar for students (Oxford UP, herdrukt in India); – A.A. Macdonell, A Vedic reader for students (Oxford UP, herdrukt in India).

Toetsing

Schriftelijk en mondeling tentamen

Informatie

Bij de docent