Prospectus

nl en

Vedisch Sanskrit 1

Course
2009-2010

In dit college wordt de oudste vorm van Sanskrit behandeld, namelijk die van de Veda’s, een verzameling hymnen en rituele teksten uit de periode tussen ca. 1200 en 800 v.Chr. Na de behandeling van de grammaticale verschillen met het latere Sanskrit, worden een aantal hymnen uit de Rigveda gelezen.

Timetable

Collegerooster

Method of Instruction

Werkcollege

A la carte and contract teaching

Mits voldoende kennis van het Sanskrit aanwezig is.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte willen volgen (zonder tentamen), vinden [hier](http://www.letteren.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/alacarte_inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden [hier](http://www.letteren.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Required reading

Aan te schaffen: – A.A. Macdonell, A Vedic grammar for students (Oxford UP, herdrukt in India); – A.A. Macdonell, A Vedic reader for students (Oxford UP, herdrukt in India).

Examination

Schriftelijk en mondeling tentamen

Information

Bij de docent