Studiegids

nl en

Literature 1A: Introduction to Literary Studies in English

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Tijdens deze cursus leren studenten (Engelse taal en cultuur) basisvaardigheden voor de studie van (Engelstalige) literatuur. Studenten doen vaardigheden op in het analyseren van poëzie, proza en drama, door het bestuderen van Engelstalige teksten vanaf de zestiende t/m de twintigste eeuw. Hierbij gaat de aandacht uit naar zowel de technische aspecten van literaire teksten als naar de culturele en historische context waarin deze literatuur vorm krijgt. Door middel van een schrijfopdracht zal de student een literair-kritisch essay leren schrijven, en daarbij zelfstandig secundaire literatuur leren vinden en gebruiken. Hierbij wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de basisregels van de MLA stylesheet.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus beschikt de student over kennis van de belangrijkste literaire genres en technische en kritische begrippen die van belang zijn binnen de studie van de Engelstalige letterkunde. Deze vormen de basis voor de verdere studie van de (Engelstalige) literatuur. Ook is de student in staat om een literair-kritisch essay te schrijven, en daarbij zelfstandig secondaire literatuur te zoeken en te gebruiken. Tenslotte is de student bekend met de basisregels van de MLA stylesheet wat betreft het structureren en presenteren van literair-kritische essays.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juli beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en twee uur werkcollege per week.

Toetsing

Één schrijfopdracht (20%) en een schriftelijk tentamen (80%).

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

Boeken:

  • Jane Austen, Northanger Abbey (Penguin).

  • Charlotte Brontë, Jane Eyre (Penguin).

  • Martin Gray, A Dictionary of Literary Terms (Longman).

  • Stephen Greenblatt et al (eds.), The Norton Anthology of English Literature, 8th edition, Vol. I and II (Norton).

  • Jean Rhys, Wide Sargasso Sea (Penguin).

DVD:

  • Alfred Hitchcock (dir), North by Northwest .

Aanmelden

Geen aanmelding voor eerstejaarsstudenten nodig. De indeling wordt door de studiecoördinator gemaakt.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144.

Opmerkingen