Studiegids

nl en

Literature 1B: The Classical and Christian Legacies in Literatures in English

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus biedt een algemeen overzicht van de klassieke mythologie en filosofie, alsmede van de Bijbel en theologische onderwerpen, en de wijze waarop deze hun invloed hebben doen gelden op of gebruikt zijn door schrijvers in de loop van de ontwikkeling van de Engelstalige letterkunde vanaf de Vroegmoderne Tijd tot nu. Naast een algemeen cursusboek, zullen de studenten selecties lezen uit Ovidius, Homerus, Vergilius en de Bijbel, en tevens Engelstalige teksten bestuderen ter illustratie van het Nachleben van de klassieke en christelijke tradities in de Engelstalige letterkunde.

Leerdoelen

Het doel van de cursus is om studenten praktische kennis te laten opdoen van essentiële elementen van klassieke en Joods-Christelijke tradities, zodat zij in staat zullen zijn om literaire Engelstalige teksten vanaf de Vroegmoderne periode tot nu zinvoller en in een bredere context te analyseren.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juli beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege per week.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (bijvoorbeeld multiple choice), korte open (invul)vragen, en enkele essayvragen.

Blackboard

Er is geen blackboard site beschikbaar voor deze cursus.

Literatuur

  • Ovid, Metamorphoses (Penguin).

  • Isabel Rivers, Classical and Christian Ideas in English Renaissance Poetry (Allen & Unwin).

  • The Authorized Version of the Bible (The “King James” version of 1611; Oxford World’s Classics).

  • Reader verkrijgbaar bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Aanmelden

Geen aanmelding voor eerstejaarsstudenten nodig. De indeling wordt door de studiecoördinator gemaakt.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144.

Opmerkingen