Studiegids

nl en

Language Acquisition 1: From Scratch to Script

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

1. Schrijfvaardigheid en taalgebruik: Deze inleidende cursus schrijfvaardigheid heeft tot doel studenten vertrouwd te maken met de grammaticale en stilistische kenmerken van formele geschreven teksten in het Engels. Onderwerpen die aan bod komen zijn: formele stijl, cohesie, het schrijven van doeltreffende inleidingen en conclusies, het werken met naslagwerken en het weergeven van bronnen. Daarnaast behandelen de hoorcolleges die grammaticale verschijnselen die studenten nodig hebben om zich nauwkeurig uit te drukken. De deelnemers bereiden thuis schrijfopdrachten voor, die vervolgens in de werkgroepen worden besproken. Ook zal van hen verwacht worden dat zij regelmatig korte schrijfopdrachten inleveren, die vervolgens van commentaar voorzien en beoordeeld worden.
2. Talenlaboratorium. Het eerstejaars onderdeel uitspraak heeft in het eerste semester tot doel door middel van oefening de uitspraak van studenten van Engelse klinker- en medeklinkerklanken te verbeteren. Natuurlijk is het analyseren en oefenen van afzonderlijke klanken niet zaligmakend. Daarom zal er in deze cursus ook aandacht besteed worden aan woorden die vaak verkeerd uitgesproken worden. Tijdens het tentamen wordt de uitspraak getoetst.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus:

 • zijn studenten zich bewust van de verschillen tussen het gesproken en geschreven Engels;

 • hebben studenten kennis van en inzicht in de grammaticale en stilistische kenmerken van formele teksten en beschikken zij over de geëigende terminologie om deze kenmerken te beschrijven;

 • kunnen studenten korte academische essays schrijven in grammaticaal en stilistisch correct Engels;

 • kunnen studenten een aantal uitspraakproblemen voor Nederlandse leerders van het Engels benoemen, zijn zij in staat bij zichzelf deze problemen te herkennen, en proberen zij deze in eigen uitspraak te vermijden;

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juli beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en twee uur werkcollege per week.

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met multiple choice vragen over de grammatica, spelling en interpunctie en stilistiek behandeld in Kolln en in de hoorcolleges (30%).

 • Uitspraaktentamen in het talenpracticum (40%).

 • Gemiddelde cijfer van een aantal korte schrijfopdrachten (30%).
  Indien het cijfer voor één van de bovenstaande vier onderdelen lager is dan 5.0, kan dit onderdeel niet gecompenseerd worden, en moet de student het onvoldoende onderdeel herkansen.

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

 • Davidson, G. ed. (2004) Roget’s Thesaurus of English words and phrases. London: Penguin, meest recente druk.

 • Kolln, M.J. & Gray L.S. (2010) Rhetorical Grammar: International Edition. Upper Saddle River: Pearson Education.

 • Longman dictionary of English Language and Culture, (3rd rev. ed.). (2005). Harlow: Pearson Education.

 • From Scratch to Script: Texts and assignments Language Acquisition 1, Reader verkrijgbaar bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

 • McIntosh, C. Francis, B. & Poole, R. (2009). Oxford collocations dictionary: for students of English. Oxford: Oxford University Press.

Aanmelden

Geen aanmelding voor eerstejaarsstudenten nodig. De indeling wordt door de studiecoördinator gemaakt.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144.

Opmerkingen