Studiegids

nl en

Linguistics 2: The Syntax of English

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus is een introductie tot de syntaxis van het Modern Engels. Er wordt aandacht besteed aan de indeling van woorden in syntactische categorieën, aan de combinatie van woorden tot woordgroepen en aan de combinatie van woordgroepen tot zinnen. Ook zal aandacht worden besteed aan de functie van woorden en woordgroepen in de zin en aan de complementstructuur van werkwoorden.

Leerdoelen

  • Studenten hebben inzicht in de grammaticale structuur van het Modern Engels

  • Studenten kennen enkele methodes van taalkundige analyse

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juli beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Twee uur hoorcollege en twee uur werkcollege per week.

Toetsing

Drie toetsen tijdens het semester (30%), schriftelijk tentamen 70%); is het gemiddelde cijfer voor de drie toetsen lager dan het tentamencijfer, dan telt het tentamencijfer voor 100%.

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

  • Syllabus

  • Noel Burton-Roberts (2011), Analysing sentences: An introduction to English syntax, 3rd edn. Harlow: Pearson Education.

  • David Crystal (1995), The Cambridge encyclopedia of the English language, Cambridge: Cambridge University Press (2nd edition 2003).

Aanmelden

Geen aanmelding voor eerstejaarsstudenten nodig. De indeling wordt door de studiecoördinator gemaakt.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144.

Opmerkingen