Studiegids

nl en

Language Acquisition 2: The Spoken Word

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

1. Mondelinge presentatie in theorie en praktijk. Voor de meeste mensen is spreken in het openbaar een vaardigheid die noch van nature, noch van harte gaat. De cursus Taalvaardigheid 2 is voor een belangrijk deel gewijd aan spreken in het openbaar – studenten leren in deze cursus hoe zij op een effectieve, d.w.z. overtuigende, manier een presentatie geven over hun vakgebied. Daartoe maken zij kennis met de klassieke retorica (het vinden, structureren, presenteren en beoordelen van argumenten) en met moderne theorieën over argumentatie en spreken in het openbaar en oefenen zij hun presentatie-vaardigheden in rollenspellen, debatten en korte spreekbeurten. Verder leren de deelnemers presentaties van anderen (ook van hun medestudenten) te analyseren en constructieve feedback te geven. Tot slot bestuderen zij ook hun eigen presentatie, waarbij zij proberen door de ogen van hun publiek naar zichzelf te kijken.
2. Schrijfvaardigheid. In Taalvaardigheid 2 krijgen de deelnemers instructie in het schrijven van grammaticaal en stilistisch correcte e-mailberichten, brieven, toespraken en rapporten, teksten die in de praktijk vaak in het Engels worden geschreven, maar waaraan in de studie doorgaans weinig aandacht wordt besteed. Inhoudelijk sluiten de opdrachten aan op de stof behandeld in onderdeel 1 (zie hierboven) van de cursus.
3. Talenlaboratorium. In dit deel van de cursus verbeteren studenten in het talenlaboratorium hun uitspraak, waarbij de nadruk zal liggen op suprasegmentele aspecten (bijv. intonatie en klemtoon).

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus Taalvaardigheid 2

 • hebben studenten ervaring met het geven van een korte mondelinge presentatie in het Engels over hun vakgebied;

 • hebben studenten een basiskennis van klassieke en moderne theorieën over retorica, argumentatie en spreken in het openbaar en kunnen zij deze kennis toepassen in hun eigen schriftelijke en mondelinge presentaties;

 • hebben studenten ervaring in het schrijven in het Engels van een aantal veelvoorkomende niet-academische teksttypen;

 • kunnen studenten een aantal m.n. suprasegmentele uitspraakproblemen voor Nederlandse leerders van het Engels benoemen, zijn zij in staat deze problemen bij zichzelf te herkennen, en proberen zij deze in hun uitspraak te vermijden.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juli beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en twee uur werkcollege per week.

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met multiple-choice vragen over de theorie behandeld in Corbett & Connors en in de hoorcolleges (25%)

 • Mondeling uitspraaktentamen in het talenpracticum (25%)

 • Mondelinge presentaties en presentatie-analyseopdrachten (30%)

 • Gemiddeld cijfer van een viertal korte schrijfopdrachten (20%)
  Indien het cijfer voor één van de bovenstaande vier onderdelen lager is dan 5.0, kan dit onderdeel niet gecompenseerd worden, en moet de student het onvoldoende onderdeel in augustus herkansen.

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

 • Corbett, E.P.J., & Connors, R.J. (1998). Classical rhetoric for the modern student. New York: Oxford University Press.

 • The Spoken Word: Texts and assignments for Language Acquisition 2. Reader, verkrijgbaar bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Aanmelden

Geen aanmelding voor eerstejaarsstudenten nodig. De indeling wordt door de studiecoördinator gemaakt.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144.

Opmerkingen