Studiegids

nl en

Language Acquisition 3: Academic Vocabulary in Use

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In hun toekomstige positie zullen studenten een breed scala aan academische en andere professionele woorden moeten gebruiken. TV4 richt zich in het algemeen op professionele domeinen en in TV3 wordt specifiek gewerkt aan de uitbreiding van je academisch lexicon. Gedurende de werkgroepen oefenen studenten om de juiste woorden op de juiste momenten te gebruiken en niet te vervallen in algemeenheden. Studenten bereiden enkele hoofdstukken voor uit het werkboek alsmede een huiswerkopdracht. Tijdens de werkgroepen krijgen enkele studenten de kans om hun opdracht aan de anderen te presenteren. Studenten bereiden bijvoorbeeld een presentatie voor over de lexicografische of culturele achtergrond van een woord, of ze bespreken een wetenschappelijk fenomeen. Deze mini-presentaties en de deelname aan discussies tellen mee voor je eindcijfer. Verder worden er twee interviews (tussen studenten) opgenomen tijdens de werkgroepen, en ook daar krijgen studenten een cijfer voor. Aan het eind van de cursus wordt de vocabulaire uit het boek getest in een schriftelijk tentamen.

Leerdoelen

  • uitbreiden van actieve en passieve vocabulaire

  • het uitleggen van complexe zaken

  • bewustzijn creëren omtrent eigen en andermans gebruik van academisch vocabulaire

  • het oefenen en verbeteren van uitspraak en grammatica

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juli beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Eén uur werkcollege per week.

Toetsing

  • Werkgroepparticipatie (20%)

  • Interviews (40%)

  • Schriftelijk vocabulairetentamen (40%)

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus. Een week voor aanvang van de colleges zal de blackboard site beschikbaar zijn. Studenten dienen zich zelf te registreren.

Literatuur

Michael McCarthy & Felicity O’Dell (laatste editie) Academic Vocabulary in Use. Cambridge University Press.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144.

Opmerkingen