Studiegids

nl en

Literature 3B: British Literature from Bunyan to Blake

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Literatuur 3B presenteert de student met een overzicht in de Britse literatuur vanaf de laatste decennia van de zeventiende eeuw tot aan het eind van de achttiende eeuw. De literatuur zal in verschillende contexten worden geplaatst, en besproken worden aan de hand van belangrijke concepten zoals decorum, enlightenment, reasonableness, the self, faith, the public sphere, sensibility, imagination en revolution. Omdat de roman tegenwoordig een dominant literair genre is wordt er extra aandacht besteed aan de opkomst van dit genre in de achttiende eeuw. Daarnaast is er aandacht voor de thematische en stilistische ontwikkeling in de literatuur van het Neoclassicisme via sensibility naar de Romantiek.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus zullen studenten beschikken over algemene kennis van de belangrijkste genres, thema’s en stilistische aspecten van de Britse literatuur uit de periode 1678-1825.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juli beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege per week.

Toetsing

Een essay van 1500 woorden gepresenteerd volgens de MLA style sheet (25%) en een schriftelijk tentamen (75%).

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

Literatuur:

  • Daniel Defoe, Robinson Crusoe (Penguin Classics).

  • Henry Fielding, Joseph Andrews (Penguin Classics). .

  • Stephen Greenblatt et al (eds.), The Norton Anthology of English Literature, 8th edition, Vol. I and II; or, Volume C en D (New York/London: Norton, 2005).

  • Samuel Richardson, Pamela (Oxford World’s Classics).

  • Ann Radcliffe, A Sicilian Romance (Oxford World Classics).

  • William Godwin, Caleb Williams (Penguin).

  • Joseph Gibaldi, MLA Handbook for Writers of Research Papers, 6th edition (MLA). Verplicht voor tweedejaars studenten.

  • Martin Gray, A Dictionary of Literary Terms (Longman).

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144.

Opmerkingen

De leesstof voor week 1 is: deel 1 van Bunyan’s The Pilgrim’s Progress (Norton).