Studiegids

nl en

Linguistics 4: Phonology of English

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Een voldoende voor Linguistics 1 of een vergelijkbare cursus.

Beschrijving

Deze cursus is een inleiding tot de fonologie van het Moderne Engels. Onderwerpen die aan bod komen zijn allofonische variatie, fonologische regels en distinctieve kenmerken, syllabe- en voetstructuur, klemtoon en ritme.

Leerdoelen

Studenten maken kennis met de fonologische structuur van het Moderne Engels. Zij leren dat de realisatie van Engelse klanken afhankelijk is van regels die geformuleerd kunnen worden met behulp van distinctieve kenmerken en noties als syllabe en voet.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juli beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

Toetsing

Twee tussentijdse toetsen gedurende het semester (20%) en een tentamen (80%). Als het tentamencijfer hoger is dan het gemiddelde cijfer voor de toetsen, dan telt het tentamen voor 100% mee.

Blackboard

Deze cursus wordt niet door Blackboard ondersteund.

Literatuur

  • Syllabus.

  • Giegerich, H. (1992). English phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

Studenten moeten ook de beschikking hebben over:

  • Collins, B.S. & I.M. Mees (1999). The phonetics of English and Dutch. Leiden: Brill, 4th edn.

  • Collins, B.S. & I.M. Mees (1998). Working with the phonetics of English and Dutch. Leiden: Brill, 4th edn.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144.

Opmerkingen