Studiegids

nl en

Philology 6: Old English Literature

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Basiskennis van de Oudengelse taal en cultuur.

Beschrijving

Deze cursus bouwt voort op Filologie 2. We lezen en bestuderen en vertalen een aantal literaire en non-literaire teksten in combinatie met achtergrondliteratuur. Al doende verkrijgen we een dieper inzicht in een breed spectrum van aspecten van de Angelsaksische cultuur die nog niet, of slechts terloops, aan de orde zijn geweest. Tot de onderwerpen die besproken worden horen vete en verzoening, held en/of heilige, feit of propaganda, de materiële cultuur (archeologie en paleografie), oraliteit en verschriftelijking.

Leerdoelen

De student verwerft een grondige kennis van de hoogtepunten van de Oudengelse literatuur (proza en poëzie) en van de relevante culturele geschiedenis van Angelsaksisch Engeland. Men wordt vertrouwd met de diverse genres en interpretatiemethoden. Men is ook in staat om Oudengels op een gevorderd niveau te vertalen. Na succesvolle voltooiing van de cursus is de student goed toegerust voor een cursus Oudengels op M.A.-niveau.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juli beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege per week.

Toetsing

Schriftelijk tentamen: vertaling 30%, literatuur en cultuur 70%.

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

  • Malcolm Godden and Michael Lapidge, eds., The Cambridge Companion to Old English Literature (Cambridge: CUP, 1991).

  • Ian Campbell, ed., The Anglo-Saxons (Penguin Books, 1991).

  • Elaine Treharne, ed., Old and Middle English c. 890-c. 1400. An Anthology, 2nd edn (Oxford: Blackwell, 2004).

Aanmelden

Aanmelden via uSis.
Onder voorbehoud dat de cursist de cursus Philology 2: Introduction to Old English Language and Literature heeft behaald, kan men zich aanmelden voor A la Carte of Contractonderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144.

Opmerkingen