Studiegids

nl en

Philology 5: Middle English Literature

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Een goede basiskennis van de Middelengelse taal en cultuur, zoals verworven in Filologie 1.

Beschrijving

Een overzicht van de Middelengelse literatuur (12e t/m 14e eeuw); kroniek, godsdienstig onderricht, ridderroman, lyrische poëzie, fabel, fabliau, allegorie, toneel. Alle teksten worden in het origineel gelezen, maar voorzien van kantglossen. Na korte hoorcollege-achtige inleidingen op de prille volkstalige literatuur geplaatst in culturele en historische context, volgen er vertalingen en interpretaties van de te lezen teksten op het werkcollege.

Leerdoelen

Vaardigheid verwerven in het vertalen van Middelengels in verschillende dialecten; interpretatie van representatieve teksten uit de diverse genres van middeleeuwse literatuur in hun cultureel-historische context; mondelinge discussie en geschreven analyse; ervaring met elementaire secundaire bronnen.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juli beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege per week.

Toetsing

Twee essays tijdens de cursus waaruit ook bekendheid met de achtergrond moet blijken, en een schriftelijk tentamen dat uit een “ongeziene” vertaling bestaat; elk van deze onderdelen telt mee voor een derde van het eindcijfer.

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

  • Elaine Treharne, ed., Old and Middle English c. 890-c. 1400. An Anthology, 2nd edn (Oxford: Blackwell, 2004) orf 3rd edition, (Oxford: Blackwell, 2010).

  • The Riverside Chaucer, ed. Larry D. Benson, Oxford University Press paperback, 1988.

  • The Norton Anthology of English Literature, 8th edition, 2006. volume I of Volume A.

  • N.H.G.E. Veldhoen & H. Aertsen, eds., Companion to Early Middle English Literature, Second, enlarged edition, Amsterdam: V.U. University Press, 1995 of Third edition, 2009.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144.

Opmerkingen