Studiegids

nl en

Philology 6: Late Modern English

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Filologie 1, 2 en 3 behaald of vergelijkbare cursussen.

Beschrijving

Brieven, dagboeken, memoires, getuigenverklaringen, recepten en kranten: dit zijn allemaal verschillende tekst typen die elk hun eigen taalgebruik hebben. In deze cursus gaan we al dit soort teksten lezen om het laatmoderne Engels in kaart te brengen zoals dat gebruikt werd in de 18de en 19de eeuw. Aandachtspunten zullen zijn verschillen tussen de taal van egodocumenten en gedrukte teksten, het taalgebruik van mannen en vrouwen, en van mensen met verschillende sociale achtergronden. Daarbij maken we gebruik (waar mogelijk) van online beschikbare databases, en zullen we kijken naar spelling, grammatica, vocabulaire en stijl van teksten. Om het laatmoderne Engels systematisch te onderzoeken, zullen we een klein corpus opbouwen, dat we gaan analyseren met behulp van het programma WordSmith Tools.

Leerdoelen

Deze cursus bouwt voort op kennis en vaardigheden opgedaan in de eerste twee jaar van het bachelorprogramma op het gebied van de Engelse filologie, in het bijzonder met betrekking tot de geschiedenis van de Engelse taal. Aan het einde van de cursus beschikken studenten over een gedegen inzicht in de typische eigenschappen van verschillende tekstsoorten uit de laatmodernengelse periode (1700-1900) en in hun relatie tot meer gangbare gedrukte teksten uit die tijd. Ze zullen tevens in staat zijn tekstuele en taalkundige analyses van de bestudeerde genres en teksten uit te voeren, en hun opgedane vaardigheden in te zetten bij het schrijven van hun bachelor werkstuk op het gebied van laat- (maar ook vroeg-) moderne Engels.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juli beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege per week.

Toetsing

Presentatie en actieve bijdrage aan de cursus (25%), schriftelijk werkstuk (75%).

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

  • Ingrid Tieken-Boon van Ostade (2009), An Introduction to Late Modern English. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144.

Opmerkingen