Studiegids

nl en

Literature 5C: Literary Theories: Approaches to the Study of Literature

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus vormt een inleiding tot een aantal invloedrijke twintigste-eeuwse theorieën over de bestudering van literatuur, van het vroeg twintigste-eeuwse formalisme tot recente scholen als het new historicism en cultural studies. De cursus kent twee doeleinden. Enerzijds zullen de studenten een aantal belangrijke theoretische teksten bestuderen. Anderzijds zullen zij leren om theoretische inzichten te gebruiken bij hun analyses van literaire teksten (namelijk Shakespeare’s King Lear, Jean Rhys’ Wide Sargasso Sea en enkele kortere teksten). Sommige van de teksten die we zullen lezen zijn niet eenvoudig. De studenten zullen daarom over een open geest moeten beschikken, en dienen bereid te zijn om zich complex materiaal eigen te maken.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus heeft de student een algemeen overzicht van de geschiedenis van literaire theorie en kritiek en de relaties en tegenstrijdigheden tussen de verscheidene theorieën. De student toont aan deze kennis actief te kunnen toepassen in de studie van literatuur door een essay te schrijven waarvoor onderzoek gedaan moet worden in de universiteitsbibliotheek, en door kennis van de technische terminologie, en inzicht in de relevantie van de bestudeerde theorieën voor de studie van literatuur te tonen tijdens een schriftelijk tentamen.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juli beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege per week.

Toetsing

Mondeling referaat (20%), paper (40%), schriftelijk tentamen (40%).

Blackboard

Er zal geen blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

  • Julie Rivkin and Michael Ryan (eds.), Literary Theory: An Anthology (Oxford: Blackwell, 2004), 2nd edition. Paperback.

  • Hans Bertens, Literary Theory: The Basics (London: Routledge, 2001).

  • William Shakespeare, King Lear, ed. R.A. Foakes (Arden Shakespeare, Third Series). Paperback. ISBN 1903436591

  • Jean Rhys, Wide Sargasso Sea (Penguin, 2004).

  • Reader

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144.

Opmerkingen