Studiegids

nl en

Linguistics 5: Introduction to English Generative Syntax

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Taalkunde 2 of vergelijkbare cursus moet zijn behaald.

Beschrijving

In deze cursus bestuderen we de structuur van het Modern Engels vanuit het perspectief van de generatieve taalkunde. We zullen een aantal syntactische constructies in detail bekijken, met als uiteindelijk doel hun eigenschappen te verklaren. Om dit doel te bereiken worden verschillende belangrijke beschrijvende methoden en theoretische concepten van de generatieve taalkunde geïntroduceerd.

Leerdoelen

  • Studenten kennen enkele belangrijke theoretische concepten en beschrijvende methoden van generatieve taalkunde.

  • Studenten kunnen deze toepassen bij het analyseren van syntactische constructies in het Modern Engels.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juli beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

Toetsing

Schrijfopdracht tijdens de cursus (30%), afsluitend schriftelijk tentamen (70%).

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

  • Andrew Radford (1997). Syntax: A Minimalist Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. (nieuwste editie).

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144.

Opmerkingen