Studiegids

nl en

Linguistics 5: Introduction to English Generative Phonology

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Taalkunde 4 of een vergelijkbare cursus moet zijn behaald.

Beschrijving

Deze cursus geeft een verdere verdieping van de stof in Taalkunde 4. Er wordt een aantal basisprincipes van de fonologische theorie onder de loep genomen, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan het kader van de generatieve fonologie, zowel het klassieke derivationele model als dat van Optimaliteitstheorie. Vragen die aan de orde komen zijn: in hoeverre komen de klanksystemen van talen onderling overeen? Hoe verhouden de fonologische processen die we in het Engels aantreffen zich tot die in het Nederlands en andere talen? En in hoeverre kunnen we synchrone als diachrone klankveranderingen beschrijven en verklaren met behulp van kenmerken?

Leerdoelen

Studenten krijgen een gedetailleerder beeld van fonologische theorievorming, en leren fonologische processen uit het Engels te koppelen aan die uit andere talen.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juli beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege per week.

Toetsing

Schrijfopdracht tijdens de cursus (30%), afsluitend schriftelijk tentamen (70%).

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

Wordt nader bekendgemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144.

Opmerkingen