Studiegids

nl en

Language Acquisition 5: Introduction to Sociolinguistics, Second Language Acquisition and Stylistics

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus verschaft een inleiding in de sociolinguïstiek, de tweede-taalverwerving en de stilistiek. Hiermee sluit de cursus aan bij de huidige grote belangstelling voor de factoren die van invloed zijn op taalgebruik en taalverwerving en denken over taal. De cursus alsmede de drie hoofdonderdelen ervan worden ingeleid door middel van hoorcolleges van deskundige docenten. Vervolgens wordt de stof van elk van de drie onderdelen verder behandeld en geoefend in werkgroepen. De nadruk zal liggen op theoretische inzichten en praktische oefeningen binnen de stilistiek, de belangrijkste gebieden die door de sociolinguïstiek worden bestreken, alsmede de verschillende stromingen binnen de tweede-taalverwerving.

Leerdoelen

  • Het met inzicht kunnen toepassen van stilistische beginselen in de eigen tekst.

  • Inzicht in de hedendaagse sociolinguïstiek.

  • Inzicht in de socio-culturele en sociolinguïstische benaderingen van de tweede-taalverwerving.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juli beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

Toetsing

  • schriftelijk tentamen (40%)

  • werkstuk (30%)

  • mondelinge presentaties (30%)

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

  • Syllabus op Blackboard

  • Muriel Saville-Troike, Introducing Second Language Acquisition, Cambridge University Press, 2005.

  • Ronald Carter and Walter Nash, Seeing Through Language: Guide to Styles of English Writing, Blackwell 1990.

  • J.K. Chambers, Sociolinguistic Theory: Linguistic Variation and Its Social Significance, Blackwell, 2002.

Aanmelden

Aanmelden uSis.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144.

Opmerkingen