Studiegids

nl en

Literature 6B: Shakespeare: An Introductory Course

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit is een algemene, inleidende cursus over het werk van William Shakespeare. We zullen de volgende 12 toneelstukken bestuderen: The Comedy of Errors, The Merchant of Venice, 1 Henry IV, 2 Henry IV, Romeo and Juliet, Othello, Macbeth, Antony and Cleopatra, King Lear, Measure for Measure, Julius Ceasar, The Tempest. Ook lezen we het lange verhalende gedicht Venus and Adonis. We zullen bestuderen hoe Shakespeare gebruik maakt van taal, dramatische structuren en genreconventies. Ook zullen we Shakespeares teksten lezen in het licht van de culturele en historische contexten waar ze uit voortkwamen. Tenslotte zullen we aandacht besteden aan de geschiedenis van de Shakespeare-kritiek.

Leerdoelen

De studenten leren het werk van William Shakespeare analyseren, waarbij ze zowel aandacht leren besteden aan de genre- en vormeigenschappen als aan de cultuur-historische context van de toneelstukken. De studenten zullen ook inzicht verwerven in de geschiedenis van de Shakespeare-kritiek.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juli beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege per week.

Toetsing

Paper (40%), schriftelijk tentamen (60%).

Blackboard

Er zal geen blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

  • Stephen Greenblatt et al. (eds.), The Norton Shakespeare (New York: W.W. Norton, 1997). Andere edities zijn niet toegestaan. Paperback is wellicht niet verkrijgbaar.

  • Kiernan Ryan, Shakespeare, 3rd ed. (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002). Paperback.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144.

Opmerkingen