Studiegids

nl en

Literature 6C: An Introduction to American Film, 1930-1980

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Wij gaan de film van de twintigste eeuw onderzoeken, transformaties opvolgen binnen de beleving van film, en de relatie tussen film en andere manieren van vertoning bekijken, in theater, in radio, of televisie. Wij zullen de mogelijkheden nagaan die deze andere manieren van vertoning verlenen aan film, en de impact hiervan inschatten op de beleving van film. Wij zullen deze kunstwerken in hun culturele context beschouwen, en beproeven op welke manier de populaire film de ontwikkelingen in de Amerikaanse bespreekt of te kaak stelt.

Leerdoelen

Deze cursus zal de kritische en analytische kennis van de studenten verdiepen door grondige beschouwing van de tekst. De studenten gaan kritische debatten onderzoeken rond om de Amerikaanse film. De cursus zal studenten vaardigheden verschaffen voor de analyse van visuele teksten: inzicht van elementaire film theorie; het gebruik van frame en montage; de plaats van de ‘filmster’; de aard van het genre; en de ‘auteurtheorie’. Ten opzichte van literaire en cineastische kunstwerken, zal de kennis van narrativiteit van de studenten worden uitgebouwd, en de relatie van een tekst met zijn culturele/sociale context. De studenten worden aangemoedigd om analytische en kritische standpunten bij te dragen in discussies, inclusief korte presentaties, en zullen de bijgebrachte vaardigheden tonen door het schrijven van een afsluitend onderzoekswerkstuk. Dit werkstuk gaat over een geschikt onderwerp van eigen keuze binnen de lijnen van de cursus.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juli beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

2 uur werkcollege per week, plus een filmvertoning.

Toetsing

Twee essays van 2000-2500 woorden (elk 50%); of één lang essay van 4000-5000 woorden (100%). Het lange essay moet een vergelijkend onderwerp hebben waarbij tenminste twee teksten uit de syllabus worden gebruikt. Beide essays moeten een duidelijk onderzoekselement bevatten.

Het eerste korte essay moet ingeleverd worden op de dinsdag na de laatste werkgroep (week 14); het lange essay en het 2e korte essay moeten worden ingeleverd tijdens de tentamenperiode.

STUDENTEN MOETEN REGELMATIG BIJ LESSEN AANWEZIG ZIJN. GEBEURT DIT NIET DAN WORDEN DE ESSAYS NIET BEOORDEELD.

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus. Een week voor aanvang van de colleges zal de blackboard site beschikbaar zijn. Studenten dienen zich zelf te registreren.

Literatuur

  • V. F. Perkins, Film as Film (Da Capo Press)

  • Philip Lopate (ed.), American Movie Critics (The Library of America).

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144.

Opmerkingen

WEEK 1: CHARLIE CHAPLIN, MODERN TIMES.
WEEK 2: HOWARD HAWKS, BRINGING UP BABY.
WEEK 3: VICTOR FLEMING, GONE WITH THE WIND.
WEEK 4: ALFRED HITCHCOCK, SHADOW OF A DOUBT.
WEEK 5: JOSEPH MANKIEWICZ, ALL ABOUT EVE.
WEEK 6: GENE KELLY / STANLEY DONEN, SINGIN’ IN THE RAIN.
WEEK 7: FRED M. WILCOX, FORBIDDEN PLANET / DON SIEGEL, INVASION OF THE BODY SNATCHERS.
WEEK 8: BILLY WILDER, SOME LIKE IT HOT.
WEEK 9: JOHN FORD, THE MAN WHO SHOT LIBERTY VALANCE.
WEEK 10: ROBERT ALTMAN, M*A*S*H*.
WEEK 11: FRANCIS FORD COPPOLA, THE GODFATHER.
WEEK 12: MARTIN SCORSESE, TAXI DRIVER.
WEEK 13: STANLEY KUBRICK, THE SHINING.