Studiegids

nl en

Language Acquisition 6: From Script to Print

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Language Acquisition 6: From Script to Print is een vervolg op de eerstejaarscursus From Scratch to Script. In de eerste helft van de cursus maken de studenten kennis met een aantal onderwerpen op het gebied van academisch schrijven die in de propedeusecursus niet of niet volledig aan bod zijn gekomen, zoals argumentatie, zinsgrammatica, cohesie, hedging, en alineastructuur. De theorie wordt in korte schrijf- en redigeeropdrachten toegepast; deze opdrachten worden in de werkgroep besproken. Verder krijgen de studenten richtlijnen over hoe zij elkaars werk kunnen peer-reviewen.
In de tweede helft van de cursus werken studenten in paren samen aan drie korte academische essays (500-1000 woorden), die door twee van hun medestudenten in korte mondelinge spreekbeurten worden geëvalueerd. De student-auteurs gebruiken de feedback die ze in de peer reviews hebben ontvangen om één van de essays uit te breiden tot een werkstuk van 2000 woorden.

Leerdoelen

  • oefening in het schrijven van academische teksten;

  • oefening in het redigeren van academische teksten;

  • kennis van een aantal theorieën over academisch schrijven en het vermogen deze toe te passen.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juli beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Eén uur werkcollege per week.

Toetsing

  • schriftelijk tentamen (40%)

  • essay(30%)

  • mondelinge presentaties (30%)
    Indien het cijfer voor één van deze drie componenten lager is dan 5.0, kan dat cijfer niet gecompenseerd worden en moet het onvoldoende onderdeel herkanst worden.

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

  • Swan, M. (2005). Practical English usage. Oxford: Oxford University Press.

  • Language Acquisition 6: From script to print. [Texts and assignments on Blackboard]

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144.

Opmerkingen