Studiegids

nl en

Taalanalyse -Taalwetenschap I

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Doelgroep: Buitenlandse studenten met kennis van de Nederlandse taal.

Beschrijving

In dit college maken de studenten kennis met de wijze waarop Nederlandse zinnen in de traditionele zinsontleding worden behandeld, afgezet tegen de huidige taalkundige opvattingen. Regelmatigheden en onregelmatigheden worden vergeleken met die in een aantal andere talen.

Tijdens de colleges wordt iedere week een deel van de syllabus behandeld, waarna de studenten opdrachten over de behandelde stof maken. De volgende onderdelen komen aan bod: de analyse van zinnen; hoofdzinnen versus bijzinnen; zinnen, zinsdelen en delen van zinsdelen; inbedding; beknopte en relatieve bijzinnen; zinsver¬binding; het verdelen van zinnen in beginstuk, middenstuk en eindstuk. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het ontleden van zinnen in zinsdelen (zinsontleding) en het benoemen van woordsoorten (woordbenoeming).

Leerdoelen

Studenten verwerven inzicht in de structuur van de Nederlandse zin, en leren de verschillen en overeenkomsten daarin kennen met een aantal andere talen. Ze verwerven kennis van de Nederlandse en internationale termen van grammaticale begrippen zoals passief, imperatief, en samentrekking. Ze verwerven kennis van de wijze waarop de Nederlandse zin binnen de traditionele zinsontleding behandeld wordt, en krijgen inzicht in de redenen waarom en de onderdelen waarin de huidige taalkundige opvattingen afwijken van deze traditie. Ze leren de Nederlandse en internationale terminologie van woordsoorten en zinsdelen. Tenslotte worden de studenten getraind om de geleerde begrippen zelf te herkennen, in zowel losse, geconstrueerde zinnen als in wat grotere, authentieke teksten zoals gedichten.

Rooster

Zie het rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Het tentamen bestaat uit multiple choice vragen en open vragen.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Syllabus Taalanalyse.

Aanmelden

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Aanmelden via uSis is verplicht, ook voor reguliere studenten Nederlandkunde.

Contact

Bij de docent: Drs. M. Arends

Opmerkingen

Het college dient zowel als basis voor het college Grammatica II-A als voor het college Inleiding linguïstiek.