Studiegids

nl en

Nederlandkunde/Dutch Studies

Inschrijving

U kunt zich vanaf 5 mei tot en met 15 augustus 2010 inschrijven voor deze minor via uSis.

Beschrijving

Deze minor is bestemd voor buitenlandse studenten van de Universiteit Leiden, voor wie Nederlands geen moedertaal is. Het is wel de bedoeling dat je al een gevorderde kennis van de Nederlandse taal hebt. Het minorprogramma Nederlandkunde / Dutch Studies is interdisciplinair van aard en omvat cursussen Taalvaardigheid, Taalwetenschap en Cultuurwetenschap.
Heb je belangstelling voor de Nederlandse taal, geschiedenis of literatuur? Deze minor heeft twee trajecten, elk met aandacht voor een ander gebied van de Nederlandse taal en cultuur.

Traject 1: Nederlandse taal en taalwetenschap: maximaal 5 studenten
Traject 2: Nederlandse geschiedenis en letterkunde: maximaal 10 studenten

Nederlandse taal en taalwetenschap

Het vak Mondelinge communicatietechnieken wordt over twee semesters gegeven.
Student kan een programma samenstellen van 6 vakken. Echter, het vak Grammatica/Schrijven Taalvaardigheid II kan alleen gekozen worden als de student daarvoor het vak Grammatica 2-1 in het eerste semester met goed gevolg heeft afgelegd

Vak EC Semester 1 Semester 2
Geschiedenis van het Nederlands - Taalwetenschap II 5
Grammatica 2-1 - Taalvaardigheid II 5
Woordenschat/Schrijven - Taalvaardigheid II 5
Mondelinge communicatietechnieken - Taalvaardigheid II 5
Grammatica/Schrijven - Taalvaardigheid II 5
Inleiding Linguïstiek - Taalwetenschap II 5
Taalanalyse -Taalwetenschap I 5

Nederlandse geschiedenis en letterkunde

Vak EC Semester 1 Semester 2
Geschiedenis van het Nederlands - Taalwetenschap II 5
Inleiding in de Nederlandse geschiedenis 1 - Cultuurwetenschap II 5
Inleiding in de Nederlandse letterkunde 1 - Cultuurwetenschap II 5
Analyse Literaire teksten - Taalvaardigheid II 5
Inleiding in de Nederlandse geschiedenis 2 - Cultuurwetenschap II 5
Inleiding in de Nederlandse letterkunde 2 - Cultuurwetenschap II 5

Meer info

Minor: voor Leidse studenten; geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten voor wie Nederlands geen moedertaal is, maar die wel Nederlands beheersen op het niveau B1 van het Common European Framework of References
Voertaal: Nederlands (voornamelijk) en Engels
Webadres: hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte
Coördinator: mw. drs. I. Zagar
Informatie: i.zagar of 071 527 2098 of 071 527 2233 (secretariaat)
Aanmelding: via uSis