Studiegids

nl en

Mondelinge communicatietechnieken - Taalvaardigheid II

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Taalverwerving I: Spreken/luisteren 2

Beschrijving

Het college richt zich op het verbeteren van de spreekvaardigheid in academische omgeving.
In het eerste semester oefenen de studenten zich in het houden van referaten aan de hand van actuele Nederlandse onderwerpen, gevolgd door een discussie. Aandacht gaat uit naar formuleervaardigheden als zinsbouw, uitspraak en intonatie, en tevens naar inhoudelijke opbouw en presentatie. De referaten worden digitaal opgenomen met behulp van videostreaming en mede op basis daarvan geëvalueerd.
In het tweede semester houden studenten in blok 3 debatten aan de hand van stellingen over actuele, controversiële onderwerpen volgens de regels van academic debating. Aandacht gaat uit naar formuleervaardigheid, argumentatietechniek en presentatie. In de tweede helft van het semester worden de debattechnieken met behulp van rollenspel toegepast in vergaderingen over van tevoren opgegeven thema’s.

Leerdoelen

De deelnemers leren hun spreekvaardigheid in academische omgeving te verbeteren.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

De beoordeling gebeurt op basis van de gehouden referaten en deelname aan de discussies, debatten en vergaderingen. De aanwezigheid bij deze colleges is verplicht.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het studiemateriaal en voor de onderlinge communicatie.

Literatuur

  • Teksten op Blackboard

  • Bas Kranenburg en F. ’t Hart, Een goede vergadering. Utrecht/Zutphen, 2004. (Voor het tweede semester)

Aanmelden

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Aanmelden via uSis.

Contact

De studiecoördinator: Mw. I. Zagar

Opmerkingen

Doelgroep: Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands