Studiegids

nl en

Woordenschat/Schrijven - Taalvaardigheid II

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Taalvaardigheid I: Schrijven 1B en Woordenschat 1B.

Beschrijving

In het eerste jaar hebben studenten de meest frequente woorden van het Nederlands geleerd, maar het is nodig die woordenschat te vergroten. Met behulp van Wijze woorden, en ‘Woordenschat Nederlands voor vergevorderden’ wordt zowel de alledaagse als de academische woordenschat vergroot met ruim 1500 woorden. Daarnaast schrijven de studenten vijf essays over diverse aspecten van woordenschat.

Leerdoelen

Uitbreiding van de woordenschat en kennis opdoen in diverse aspecten van woordenschat. Bovendien krijgen studenten inzicht in hun eigen fouten. Daarnaast verbeteren de studenten hun schrijfvaardigheid (tekstopbouw, schrijfstijl, etc.).

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Woordenschat: er zijn twee woordenschattentamens, die allebei voldoende moeten zijn.
Schrijven: De vijf essays mogen niet meer dan 11% van het totaal aantal woorden aan fouten bevatten. Bovendien worden ze beoordeeld op opbouw en inhoud.
Het cijfer voor Woordenschat en Schrijven wordt voor de helft bepaald door het cijfer voor de twee tentamens woordenschat en voor de andere helft door het gemiddelde van de cijfers voor de vijf essays. Alle cijfers moeten voldoende zijn.

Literatuur

  • Ghislaine Giezenaar en Edith Schouten, Wijze woorden, Woordenlijst Academisch Nederlands met idioomoefeningen (Amsterdam/Antwerpen, 2002)

  • Het materiaal voor Woordenschat Nederlands voor vergevorderden is beschikbaar via internet (http://snvt.taalunieversum.org/Taalunieversum/Woordenschat/).

  • Reader met opdrachten voor de essays.

Aanmelden

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Aanmelden via uSis

Contact

De studiecoördinator: mw. I. Zagar

Opmerkingen

Doelgroep: Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van de Nederlandse taal

Overzicht: In het college worden verschillende aspecten van de Nederlandse woordenschat besproken: partikels, leenwoorden, Nederlandse woorden die in andere talen niet voorkomen, woorden die cursisten uit andere talen kennen en in het Nederlands niet bestaan, etc. Een ander deel van het college wordt besteed aan het bespreken van de essays: veelgemaakte fouten, tekstopbouw, etc. De essays worden nagekeken m.b.v. codes, waarmee de studenten zelf hun stukken moeten verbeteren.